Digitala psykologbesök kan ge en mer jämlik och rättvis sjukvård

Debatt
PUBLICERAD:
Med hjälp av digitala psykologbesök kan samhället få fler människor att lämna psykisk ohälsa bakom sig – oavsett var i landet man bor, skriver Rickard Färdig.
Foto: Mindler
Digitala psykologbesök kan bidra till att möta den allt större efterfrågan på psykologiskt stöd och borde vara en naturlig del av lösningen, skriver Rickard Färdig.

Vården i Sverige ska vara jämlik och rättvis. Alla ska kunna få högkvalitativ vård inom rimlig tid – oavsett var man bor och vilken ekonomi man har. I Region Värmland finns totalt 38 vårdcentraler som gör ett fantastiskt jobb, men att erbjuda psykologhjälp är en stor utmaning för många. Enligt nationell statistik saknar en tredjedel av landets vårdcentraler egna psykologer. Samtidigt är den psykiska ohälsan mer utbredd än någonsin. Behovet av en lösning är både stort och brådskande. Digitala psykologbesök kan bidra till att möta den allt större efterfrågan på psykologiskt stöd och borde vara en naturlig del av lösningen. Men då får inte förutfattade meningar om digitala vårdtjänster stå i vägen.

Av dagens sjukskrivningar beror 44 procent på psykisk ohälsa, som kostar samhället mellan 77 och 100 miljarder kronor varje år. Men trots att nästan en tredjedel av primärvårdsbesöken, omkring 12 miljoner besök årligen, rör psykisk ohälsa är det bara tre till fyra procent av dessa patienter som får träffa en psykolog för bedömning och behandling. Bristen på psykologer och långa väntetider är några av problemen. Det orsakar onödigt lidande för individen som mår dåligt, och kan leda till ännu högre kostnader för samhället på grund av långa sjukskrivningar.

Den digitala utvecklingen inom vården går snabbt. De digitala läkarbesöken har ökat kraftigt på senare tid, något som både hyllas och kritiseras. Vi som erbjuder digitala psykologtjänster, där man till exempel kan träffa en psykolog i mobilen, är bekymrade över att digitala psykologbesök ofta likställs med digitala läkarbesök. Det finns nämligen en stor skillnad. Vetenskaplig forskning visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) som genomförs digitalt av en psykolog är mycket effektiv som behandlingsmetod för de vanligaste psykiska besvären, som stress, ångest, depression och sömnsvårigheter.

Med hjälp av digitala psykologbesök kan samhället få fler människor att lämna psykisk ohälsa bakom sig – oavsett var i landet man bor. Om man som Mindler är anslutna till landstinget så kostar ett besök 100 kronor och frikort gäller. Det alltså inte en kostnadsfråga när det kommer till digitala psykologbesök, vare sig för patient eller vårdcentral.

Vi vädjar till beslutsfattare, vårdcentraler och värmlänningar att sluta likställa aktörer som oss på Mindler med digitala läkarbesök. Med effektiva och säkra behandlingsmetoder som vilar på forskningsbaserad evidens kan vi vara med och bidra till att möta det skriande behovet av hjälp från psykologer. Låt därför inte förutfattade meningar mot digitala vårdtjänster stå i vägen!

Rickard Färdig

Leg psykolog, medicine doktor och vd för Mindler

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.