Ve er, ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler!

Debatt
PUBLICERAD:
Enligt Internationella klimatpanelens (IPCC), Världsmeteorologiorganisationens (WMO) och International Energy Agencys (IEA) budskap krävs det, mot bakgrund av de fortsatt ökande användningen av fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser, omedelbara åtgärder på systemnivå. Här har vi således kamelen, skriver Agne Sandberg.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Ord och inga visor som även gäller vår tids oförmåga att fokusera på väsentligheter för att istället få obetydligheter att framstå som mer än vad de är värda, skriver Agne Sandberg.

Som renlärig ateist kan jag i tider som dessa inte låta bli att hämta viss lärdom ur Bibeln. I Jesu straffpredikan över fariséerna (Matteusevangeliet 23:23-24) sägs: "Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!".

Ord och inga visor som även gäller vår tids oförmåga att fokusera på väsentligheter för att istället få obetydligheter att framstå som mer än vad de är värda.

Enligt Internationella klimatpanelens (IPCC), Världsmeteorologiorganisationens (WMO) och International Energy Agencys (IEA) budskap krävs det, mot bakgrund av de fortsatt ökande användningen av fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser, omedelbara åtgärder på systemnivå. Här har vi således kamelen! Men den är stor och mäktig: rapporten Banking on Climate Change 2019 visar att bankerna runtom i världen satsade 17,6 biljoner i fossilbränslebolag. I Sverige har vi statsägda Vattenfalls dubiösa kolkraftsaffärer i Tyskland.

Samtidigt matas vi regelbundet med politiskt glädjande småttigheter om flygskatter, utsläppsrätter och orealistiska drömmar om biobränsle till flyget. Och det är jag som medborgare som ges ansvaret; köp miljömärkt, sortera dina sopor, klimatkompensera! Marginella symbolfrågor!

Än värre är förstås när kamelens existens förnekas; vilket nu tycks vara fallet gällande Arlanda där S-företrädare i regeringen verkar vara beredda att köra över både partnern (Miljöpartiet) och stödpartiet (Vänsterpartiet). Ökat flygande och större flygplatser för mångmiljardbelopp istället för konstruktiva alternativ i kollektivt fossilfritt resande.

Och i samma härad verkar den politiska eliten i Värmland och Karlstad. Det vimlar av (i och för sig ofta välmenande) förslag och insatser på ”skruv-och-mutternivå”, samtidigt som man i den heliga tillväxtens namn fortsätter satsningarna på Karlstad Airport och att genom att lägga miljoner på Muminlandet på Skutberget fokuserar på föga klimatsmarta utlandsturister. Var är systemperspektivet; tar man ansvar för en hållbar helhet?

Så; ve er ni hycklare, ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler!

Agne Sandberg

Vänsterpartist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.