Markpolicy för bostäder och jobb i hela Karlstad

Debatt
PUBLICERAD:
En mer flexibel markpolicy kan leda till fler företagsetableringar, som i sin tur leder till fler arbetstillfällen, skriver Anders Tallgren, Linda Larsson och Håkan Holm Alteblad.
Foto: Christer Wik
Friköp av mark kan vara en väg. Vi har också öppnat för en eventuell kommunal borgen, vid kooperativt bostadsbyggande i våra mindre tätorter, skriver Linda Larsson, Anders Tallgren och Håkan Holm Alteblad.

Karlstads kommun tillämpar en strikt markpolicy, som inte mer än i undantagsfall medger friköp. Det är en i många delar god tanke, som ger kommunen en bra strategisk rådighet över marken och värdeökningen över tid tillfaller Karlstadsborna. Samtidigt är en så strikt policy en fara, då vi vet att själva ägandet inte har samma betydelse överallt. Policyn kan då istället äventyra viktiga bostads- och verksamhetssatsningar, som riskerar att hamna i andra växande kommuner.

Vi socialdemokrater gick i valrörelsen ut och lovade att om vi får styra så kommer vi att se över markpolicyn, med ambitionen att införa en mer flexibel variant. Nu styr vi tyvärr inte kommunen, men vi vidhåller att policyn behöver en översyn och att nya regler tas fram. Vi har sedan tidigare satt ner foten i ett konkret ärende och det rör utvecklingen av Kronoparkens centrum. Där har vi sagt att vi är beredda att sälja en del av marken, för att möjliggöra en satsning som annars kanske inte blir av. Det är ett exempel, men vi är övertygade om att det finns fler. Inte minst i våra mindre tätorter, vilket är en fråga som varit diskuterad sista tiden.

Däremot så vidhåller vi att mark i Karlstads mest centrala delar ska omfattas av skarpare krav, för eventuella friköp. Där växlar ofta användningen över tid och då är det särskilt angeläget att kommunen har full rådighet. Det kan också gälla andra mycket viktiga, strategiska områden för samhällets servicefunktioner. Vi är samtidigt positiva till att kommunen köper in mer ny råmark för att ha en större markreserv inför framtiden. Det är många år sedan kommunen var en aktiv förvärvare och markreserven har med tiden minskat. Så, genom att både sälja och köpa mark, kan det totala markvärdet för Karlstadsborna ändå bli högre över tid.

För oss socialdemokrater är det viktigt att alla människor har tillgång till en bostad och då måste bostadsbristen åtgärdas. För att så ska ske, behöver det byggas bostäder i många lägen och med olika lösningar. Friköp av mark kan vara en väg. Vi har också öppnat för en eventuell kommunal borgen, vid kooperativt bostadsbyggande i våra mindre tätorter.

Även jobben är för oss en helt central fråga. Alla som kan arbeta ska arbeta. Då måste kommunen vara en attraktiv plats för verksamhetsetableringar. En mer flexibel markpolicy kan leda till fler företagsetableringar, som i sin tur leder till fler arbetstillfällen. Ju fler som är i arbete desto mer resurser får vi in till våra gemensamma välfärdsverksamheter. Det kommer att behövas framöver då vi blir allt fler yngre och äldre. Det är hög tid för en översyn av kommunens markpolicy, med målet att skapa fler bostäder och jobb i hela vår kommun. Framtidens Karlstad utformar vi tillsammans!

Linda Larsson (S)

Kommunalråd i opposition

Anders Tallgren (S)

Kommunalråd i opposition

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.