Kommuner måste ta mer ansvar för bostadspolitiken

Debatt
PUBLICERAD:
Riksdagens partier bör snarast skapa en parlamentarisk bostadsgrupp, liknande pensionsgruppen, för att börja lösa en av vår tids ödesfrågor, skriver Johan Engström. Foto Daniel Wester
Foto: Daniel Wester
Nu behöver Sverige en blocköverskridande, långsiktig reform som tar ett helhetsgrepp om bostadspolitiken. Det vi inte behöver är fler smååtgärder som skapar turbulens och osäkerhet på marknaden men ger små effekter, skriver Johan Engström.

Bostadsmarknaden står inför enorma utmaningar – 243 av Sveriges 290 kommuner har bostadsbrist, 362 000 villor är ensamhushåll och över en miljon svenskar står i bostadskö. Unga och invandrare kommer inte in på bostadsmarknaden och många äldre har inte möjlighet att byta bostad.

Nu har vi en regering och i 73-punktsprogrammet finns åtgärder för en bättre bostadsmarknad. Vi välkomnar fri hyressättning vid nyproduktion, avskaffad ränta på uppskov av reavinst och regelförenklingar. Men det räcker inte.

Regering efter regering har lämnat walk over vad gäller bostadsmarknaden. Nu behöver Sverige en blocköverskridande, långsiktig reform som tar ett helhetsgrepp om bostadspolitiken. Det vi inte behöver är fler smååtgärder som skapar turbulens och osäkerhet på marknaden men ger små effekter. Riksdagens partier bör snarast skapa en parlamentarisk bostadsgrupp, liknande pensionsgruppen, för att börja lösa en av vår tids ödesfrågor.

De bostadspolitiska samtalen bör bland annat omfatta subventionerat bospar för unga, utfasning av ränteavdraget, sänkt eller avskaffad reavinstskatt, utvärdering av amorteringskrav och översyn av hyresreglering, byggregleringar och regler kring andrahandsuthyrning.

Men det räcker inte att rikspolitikerna agerar. En statlig utredning från 2017 visar att ingen svensk kommun gör en samlad bedömning av sina behov av bostadsbyggande. Inte heller följs eller prognostiseras utbudet av bostäder i kommunerna. Kommunpolitiker kan inte bara fokusera på att få högsta möjliga pris när de säljer mark till byggbolag. Olika kommuner har olika förutsättningar och har kommit olika långt, men alla borde kartlägga beståndet, analysera det framtida behovet och ha en långsiktig plan. Politikerna behöver också samarbeta med de som bygger för att hitta gemensamma och långsiktiga lösningar.

Fastighetsbyrån har daglig kontakt med bostadssäljare och köpare och diskuterar gärna de frågor som alla kommuner bör ställa sig. Hur ska fördelningen se ut mellan olika boendeformer? Hur ser efterfrågan ut på olika bostadsstorlekar och vilka möjligheter finns att få fram billigare alternativ till utsatta grupper? Hur kan det befintliga beståndet nyttjas bättre? Var är det lämpligt att bygga och vilka infrastrukturåtgärder behövs?

Det är inga lätta frågor och den statliga utredningen kommer även fram till att det delvis saknas verktyg, metodstöd och statistik. Men en fungerande bostadsmarknad är för viktig för att vänta på verktyg och resurser – både för kommunernas tillväxt och för att individer – unga som gamla – ska kunna få ett boende som passar deras livssituation.

Johan Engström

Vd, Fastighetsbyrån

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.