Alla ska få sitt

Ledare
PUBLICERAD:
Vårändringsbudgeten är här.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Vårändringsbudgeten är första utdelningen för de partier som sålt sitt stöd till regeringen. Med fem partier som alla har vitt skilda åsikter i regeringsunderlaget var det bäddat för att ingen ska bli nöjd. Pensionärer nedprioriterades och skatteväxling blev till skattehöjning.

Det är för många kockar i denna budgetsoppa. Vårändringsbudgeten presenteras för riksdagen på onsdag men redan har jök-partierna presenterat ”sina” delar av budgeten. Inga större ändringar kan göras i den redan fastlagda M- och KD-budgeten som gäller för 2019. Regeringen och de andra partierna i budgetsamarbetet gör sitt bästa för få igenom sina frågor inom ramen för vad som är möjligt.

Partierna portionerar ut presentationen av budgeten i en ström av utspel. Varje ny dag får någon av dem tidningsrubriker för vad de säger sig ha vunnit i förhandlingarna. Endera klimatet, landsbygden eller något annat.

För att finansiera alla satsningar höjer regeringen skatter och gör besparingar. Skattehöjningarna presenteras som en del av en utlovad grön skatteväxling. Skatteväxling har förordats av framförallt Centerpartiet som menar att om man höjer skatter för det som är miljöfarligt kan man sänka skatter på arbete och företagande. Nu blev det snarare att skattehöjningen får finansiera nya rödgröna satsningar. Ordet skatteväxling verkar nu fått en annan betydelse.

Besparingar och skattehöjningar ska ge budgeten ett utrymme på 4 miljarder kronor att pytsa ut till diverse satsningar. En del av pengarna går till Miljöpartiets hjärtefrågor. 200 miljoner kronor till våtmarker och ytterligare 300 miljoner till solel. Att år efter år satsa hundratals miljoner på att subventionera solel har kritiserats av såväl Riksrevisionen som Energimyndigheten för att vara en ineffektiv satsning som ger marginell effekt på utsläppen.

Centerpartiet lovar pengar till skogsägare som erhållit avverkningsförbud för skyddsvärd skog samt att bönder som drabbats av fjolårets torka ska få ekonomiskt stöd. Man får hoppas att de håller koll på vart pengarna tar vägen. Trots att M- och KD-budgeten lovade ersättning till skogsägare beslutade Naturvårdsverket att inte betala ut pengarna. Nu när budgeten ger mer pengar till miljövård i övrigt kanske myndigheten är mer samarbetsvillig.

Pengar som i den rådande budgeten som öronmärkts för pensionärer, utbildningssatsningar och biståndsområdet dras in. 310 miljoner kronor tas från äldreomsorgen. 730 miljoner från utbildning och 700 miljoner tas från bistånd.

Det är uppenbart att de gröna väljarnas klimatångest driver på många av besluten i budgeten. Det är beklagansvärt att man tar pengar från äldrevården och utbildningssatsningar för att finansiera partiernas önskelistor. Det här ger försmak för den kommande mandatperioden. Partiernas prestigeprojekt går före helhetsbilden. Skatteväxling blir till skattehöjning i Socialdemokraternas kalkyler.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.