Klimatturné med hopp om framtiden

Debatt
PUBLICERAD:
Var vi än stannade under vår över 300 mil långa resa, inte minst i Karlstad, relaterade alla direkt till klimatförändringarna som något som sker här och nu, och som man upplevt själva, skriver Erik Huss och Alexandra Olsson.
Foto: Fores
Budskapet från Karlstad och andra ställen var tydligt: Klimatsatsningar är välkomna och viktiga, men de får inte göra bördan tyngre för de som redan är utsatta, skriver Erik Huss och Alexandra Olsson.

Med Klimatinfo för Alla-turnén har vi nu diskuterat klimatfrågan utifrån ett lokalt perspektiv från Umeå i norr till Malmö i söder, med Karlstad den 16 mars som en höjdpunkt. Vi har med oss en rad lärdomar som vi nu framför till rikspolitiken.

Vi får inte gå från förnekelse till förtvivlan. Var vi än stannade under vår över 300 mil långa resa, inte minst i Karlstad, relaterade alla direkt till klimatförändringarna som något som sker här och nu, och som man upplevt själva. Värmerekord, skogsbränder, torka, missväxt och nödslakt är delar i detta. Baksidan av samma mynt är att vi nu börjar höra att ”det spelar ingen roll vad jag gör” – det som beteendevetarna kallar att gå från förnekelse till förtvivlan, och som leder till att man inte agerar. Därför är det avgörande att inte fokusera på undergång och hot – utan istället ge faktabaserade insikter som lyfter fram vilka fördelar en snabb omställning till ett fossiloberoende samhälle ger.

• Transporterna är i fokus

Vår största klimatpåverkan ligger i Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken, men när vi i Karlstad och runt om i landet diskuterat klimat är det ofta fordonen och drivmedlen som lyfts upp. Att biodrivmedel eller elbilar i orealistiska extremfall kan ha en högre klimatpåverkan än fossil bensin eller diesel har etablerats som att det i normalfallet är så, vilket pekar på vikten av tydlig, opartisk och faktabaserad upplysning.

• Klimaträttvisan måste vara central

Budskapet från Karlstad och andra ställen var tydligt: Klimatsatsningar är välkomna och viktiga, men de får inte göra bördan tyngre för de som redan är utsatta. Om en satsning på elcyklar upplevs finansieras av höjda skatter på drivmedel, ställs innerstan mot landsbygden, om den gröna skatteväxlingen innebär sänkta skatter för höginkomsttagare men höjda kostnader för den med tunn plånbok – ja då riskerar vi en situation som påminner om de gula västarna i Frankrike.

• Stoltheten riskerar att grusas

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland, sju riksdagspartier står bakom världens kanske mest ambitiösa utsläppsmål och Fossilfritt Sverige, 2030-sekretariatet och andra slår fast att vi kan bli den permanenta världsutställningen att besöka eller helpdesken att höra av sig till för att få klimatvägledning. Stödet för detta var tydligt i Karlstad – men många har också uppmärksammat att Sveriges utsläpp inte minskar så snabbt som behövs. För att få till den stolthet som målen kan ge, och för att vi alla ska bli klimatambassadörer, behöver vi se snabba utsläppsminskningar i närtid och i hela landet.

• Generalisera mindre

Förmiddagen i Karlstad liksom under resten av turnén gav oss tydliga och gemensamma signaler, men också en stärkt insikt om att ”one size fits all” inte stämmer för klimatpolitiken, och att klimatarbetet måste ta sitt avstamp i den lokala verkligheten. När Umeå, Karlstad, Malmö och Hela Sverige bättre får komma till tals i hur klimatarbetet utformas framgent, blir vi också mer framgångsrika.

Tydligt var också att politiker, entreprenörer och civilsamhälle längs hela turnén besitter mycket mer kunskap än vad de själva först trodde, vilket skänker stort hopp om framtiden!

Erik Huss

Klimatkommunikatör, Fores

Alexandra Olsson

Klimatinfo för Alla-samordnare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.