Skapa en hållbar arbetsmiljö

Debatt
PUBLICERAD:
Jag är övertygad om att vi kan öka hälsan bland medarbetare, produktivitet i bolagen och skapa en god balans mellan privatliv och arbetsliv, skriver Magnus Hildebrand.
Foto: Frida Flodkvist
För att komma tillrätta med stress och ohälsa på arbetsplatsen måste arbetsgivaren jobba proaktivt med den psykosociala arbetsmiljön innan medarbetarna bli sjuka, skriver Magnus Hildebrand.

Kunskapen om hur man jobbar med den psykosociala arbetsmiljön är alarmerande dålig hos arbetsgivarna i dag. Det visar Arbetsmiljöbarometern, Unionens årliga undersökning om arbetsmiljö. De flesta arbetsmiljöproblem som tjänstemän stöter på är psykosociala och den psykiska ohälsan är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Den kostar företag, samhälle och individer hissnande pengar och smärta. Särskilt på det personliga planet. Så här kan det inte fortsätta.

De senaste tio till femton åren har vi gång på gång sett siffror om den lavinartade ökningen av stress och det höga sjukskrivningstal som blir följden av den. Är du inte drabbad själv så känner du sannolikt någon som är det, eller varit det. Varför är det så? Kan vi verkligen inte skapa en arbetsmiljö där anställda får må bra? Jag är övertygad om att vi kan det. Jag är övertygad om att vi kan öka hälsan bland medarbetare, produktivitet i bolagen och skapa en god balans mellan privatliv och arbetsliv. Vi måste bara göra rätt saker.

För att komma tillrätta med stress och ohälsa på arbetsplatsen måste arbetsgivaren jobba proaktivt med den psykosociala arbetsmiljön innan medarbetarna bli sjuka. För detta krävs det kunskap. Den kunskapen är inte svår att tillskansa sig. Ändå verkar den inte prioriteras hos arbetsgivarna trots det massiva problem vi har idag med sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Här behöver arbetsgivarna verkligen ta sitt ansvar.

För att få en bra arbetsmiljö krävs det ett systematiskt arbetsmiljöarbete med att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det finns verktyg som är både enkla och mycket effektiva för detta. I grunden är det enkelt. Det handlar om att med jämna mellanrum stämma av så att alla på arbetsplatsen mår bra.

Det borde vara lika självklart som budgetarbete, marknadsanalyser och målbilder i alla företag. Personalens hälsa kommer sannolikt att påverka resultatet. Men för att nå ända fram måste vi alla hjälpas åt. Vi behöver konkret handling. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en sådan konkret handling. Och allra bäst lyckas vi när det sker i samverkan mellan kunniga och kompetenta arbetsgivare, anställda och deras representanter samt lokala och regionala arbetsmiljöombud.

I Värmland har vi många mindre företag där pressen ofta är hög på individen. Slimmade organisationer där en anställd förväntas ansvara själv för sitt arbete, utan att kunna lämna över till någon annan vid sjukdom eller andra oförutsägbara händelser. Om du känner den pressen måste du våga be din chef om hjälp. Om du som arbetsgivare fortfarande undrar hur du ska komma igång med ditt systematiska arbetsmiljöarbete, hör gärna av dig till oss så gör vi det tillsammans.

Allt för många har redan betalt ett för högt pris. Den sjuka jobbstressen måste bort. Vi måste skapa en hållbar arbetsmiljö nu!

Magnus Hildebrand

Regionchef, Unionen Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.