Stärk bankkonsumenternas makt

Ledare
PUBLICERAD:
Swedbank har undergrävt förtroendet för banksystemet.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Senare tids bankskandaler visar tydligt på behovet av att stärka konsumentmakten på området. Det behöver helt enkelt bli lättare att byta bank. Förenklingar har förvisso gjorts, men det finns fortfarande nödvändiga åtgärder att vidta.

Avslöjandena kring Swedbanks förehavanden i Estland har lämnat många av bankens kunder med en tilltagande ilska. Det var illa nog när det gällde tämligen ospecifika uppgifter om omfattande penningtvätt. Uppdrag gransknings uppgifter gör dock nu gällande att banken skall ha särskilt strävat efter dessa kunder, bland dem ryska oligarker, samt att ledningen har vetat om problemet men inte hanterat det alls. Därtill kommer att enbart Swedbanks vd Birgitte Bonnesen får gå samt förvägras ansvarsfrihet medan styrelsen sitter tryggt i boet. Sammantaget är det svårt för många att förstå hur banken kan påstå sig vara till för vanligt folk.

I själva verket är det många vanliga människor som inte alls vill att deras bank skall tvätta pengar åt ryska oligarker samt ljuga för amerikanska finansmyndigheter. Och på vilket sätt det kan anses gagna ägare eller kunder att den vd som har lett en sådan verksamhet får del av en generös fallskärm är bortom vad som rimligen kan förklaras med normal logik.

Många är därför lockade att byta bank. Gott så. Och nog är det enklare än vad det brukade vara. Bankerna har gemensamma rutiner för detta och för den som har ett vanligt lönekonto och kanske ett sparkonto och något betalkort går det på någon vecka så är det fixat. Den som har lån måste givetvis göra sig omaket att skaffa ett nytt lån i den nya banken. Är lånet bundet måste man därtill ersätta sin gamla bank alldeles oavsett hur moraliskt korrumperat den har betett sig.

Att byta bank är dock påfrestande för vem som helst.  Även om man är en finansiellt enkel person är det mycket smått att stå i när man byter bank. Alla som skall sätta in pengar på ens konto måste uppdateras. Arbetsgivaren, Försäkringskassan, a-kassan och glöm för allt i världen inte Skatteverket. Sedan skall uppgifterna uppdateras i alla tjänster man använder, vilket numera tenderar att vara ett ansenligt antal. Alltifrån dagstidningar till musik- och filmtjänster. Det här krånglet är nog så avskräckande för många som skulle vilja agera på sin rättfärdiga indignation. Det är skadligt för hedern i banksektorn och dessutom helt onödigt.

Det finns ingen anledning för bankerna att ha exklusiva numreringssystem för bankkonton. Det bör heller inte accepteras längre. När möjligheten att ta med sitt gamla mobilnummer när man byter teleoperatör infördes ökade rörligheten bland kunder markant. Det finns ingen anledning att tro att det inte skulle gälla även för bankkunder. Det finns heller ingen anledning att inte ta bort detta onödiga hinder.

Att öka möjligheten för konsumenter att rösta med fötterna är ett nödvändigt medel för att ge konkurrensen så stor effekt som möjligt. Krångel skapar inlåsningseffekter som motverkar incitamenten för företagen att agera bättre än konkurrenterna.

Det är märkligt att en rödgrön regering som särskilt hävdar sig stå på konsumenternas sida inte verkar intresserade alls av att ta tag i denna fråga. Det som nu hänt i Swedbank men också i Danske bank visar tydligt att makten i banksektorn behöver flyttas närmare kunderna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.