Replik: Vindkraft är avgörande för omställningen

Debatt
PUBLICERAD:
En betydande del av den nya elproduktionen kommer att utgöras av vindkraft – eftersom vindkraften har lägst produktionskostnad av de förnybara kraftslag som kan byggas ut i stor skala, skriver Charlotte Unger Larson.
Foto: Johan Nilsson / TT
Vi är också oroliga – för att omställningen tar för lång tid. Att avstå från att motverka klimatförändringen och istället motverka den förnybara omställningen undergräver hela mänsklighetens framtid, skriver Charlotte Unger Larson.

Svar till Jan Hedman (NWT 18/3).

I NWT den 18 mars skriver Jan Hedman att ”Energiöverenskommelsen har kapats för vindkraftens räkning”. Hedman går till storms mot vindkraften men väljer att inte nämna de stora och redan genomförda delarna av Energiöverenskommelsen som handlade om förbättrade ekonomiska villkor för vatten- och kärnkraft.

Hedman refererar till rapporten Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem där Energimyndigheten skriver att Sverige kommer att behöva bygga runt 100 TWh ny elproduktion till år 2045.

En betydande del av den nya elproduktionen kommer att utgöras av vindkraft – eftersom vindkraften har lägst produktionskostnad av de förnybara kraftslag som kan byggas ut i stor skala. I vår rapport 100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft räknar vi med 70 TWh vindkraft år 2040. Den produktionen kan åstadkommas med cirka 4 600 nya vindkraftverk av den storlek som kommer att byggas de närmaste åren.

I Svensk Vindenergis vindkraftstatistik och prognos – kvartal 4, 2018 anger vi att det kommer att finnas cirka 4 250 vindkraftverk i Sverige i slutet av år 2019. Hur förklaras den blygsamma ökningen av antalet vindkraftverk, från 4 250 år 2019 till 4 600 år 2040?

Det är inte samma vindkraftverk. Merparten av dagens vindkraftverk kommer inte att vara i drift år 2040. Ökningen från 27 TWh producerat av befintliga 4 250 vindkraftverk år 2019 till 70 TWh producerat av 4 600 nya vindkraftverk år 2040 visar den förnybara kraftens utveckling och potential.

Hedman oroar sig för att landskapsbilden kommer att ändras och att Sveriges framtid som turistland undergrävs. Vi är också oroliga – för att omställningen tar för lång tid. Att avstå från att motverka klimatförändringen och istället motverka den förnybara omställningen undergräver hela mänsklighetens framtid.

Charlotte Unger Larson

Vd, Svensk Vindenergi

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.