Har Karlstads kommun gått vilse i miljöarbetet?

Debatt
PUBLICERAD:
Trä är det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet, forskning visar att byggandet av ett flervåningshus i trä ger hälften så stor klimatpåverkan som ett motsvarande i betong, skriver Mats Sigvant.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Att Karlstads kommun inte satsar på ett modernt hållbart träbyggande är inte bara en förlust för klimatet och näringslivet utan också för de som skall bo och vistas i lägenheter med bra läge och vacker utsikt men där det krävs slagborrmaskin och plastplugg för att sätta upp en tavla, skriver Mats Sigvant.

Sverige och Värmland står för en rad utmaningar och många av dem är kopplade till byggsektorn där bristen på bostäder i kombination med klimatförändringar är en av de största.

Vi behöver öka byggtakten för att möta bostadsbristen samtidigt är klimatfrågan akut och vi måste minska utsläppen av växthusgaser. Bostadsbyggandet orsakar lika stora koldioxidutsläpp som lastbilstransporterna i Sverige.

Byggande i trä är den snabbaste vägen till minskade fossila utsläpp och tillväxt i bioekonomin. Trä är det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet, forskning visar att byggandet av ett flervåningshus i trä ger hälften så stor klimatpåverkan som ett motsvarande i betong. Det som kallas cirkulär ekonomi står högt på dagordningen just nu. Träfiber är en förnyelsebar råvara som ingår i ett evigt kretslopp med start i fotosyntesen, mer cirkulärt kan det knappast bli.

Mot den bakgrunden är det förvånande att se de stål och betonghus som nu växer fram i Karlstad t ex i hamnområdet och vid infarten till staden men även CCC;s stål och glasprofil ger en dålig känsla. I ett skogslän som Värmland borde ett materialval i trä vara en självklarhet.

I andra skogslän som t ex Dalarna, Västerbotten och Småland har Mora, Falun, Skellefteå och Växjö kommuner m fl antagit en träbyggnadsstrategi som ett led i ett strategiskt miljöarbete med ambitionen att bli Europas grönaste städer. De är goda exempel på medvetna och progressiva kommuner som tar ansvar för samhällsplanering, regional utveckling och klimat.

Värmland är ett skogslän där skogsbruk och skogsindustri är en av de viktigaste näringsgrenarna. Stora Enso, Billerud Korsnäs och Moelven är goda exempel på framgångsrika skogsföretag som gör stora investeringar i Värmland och därmed skapar sysselsättning och välfärd inom länet med träfiber som bas. Att Karlstads kommun inte satsar på ett modernt hållbart träbyggande är inte bara en förlust för klimatet och näringslivet utan också för de som skall bo och vistas i lägenheter med bra läge och vacker utsikt men där det krävs slagborrmaskin och plastplugg för att sätta upp en tavla!

Alternativet i trä hade gett ett behagligt inomhusklimat med förmåga att ta upp och avge fukt goda akustiska egenskaper och inte minst känslan med att spika upp en tavla. Det verkar som kommunen har gått vilse bland armeringsjärnen.

Mats Sigvant

Koncernchef, Siljangruppen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.