En värmlänning vid JAS-spakarna

Signerat
PUBLICERAD:
Flyget och tekniken ligger bondsonen från Värmland varmt om hjärtat och att han kan ta folk rätt i alla miljöer och situationer förstår man snart av den fascinerande berättelsen, skriver Kjell Göthe.

JAS 39 Gripen är ett av Sveriges största och mest framgångsrika försvarsprojekt genom tiderna, som också har genererat mycket spin-off till civil industri. Genom den kunskap som byggts upp har det skapat möjligheter för Saab och Försvarets materielverk (FMV) att gå in i viktiga internationella samarbeten, som är bra för Sveriges fortsatta utveckling av sin försvarsförmåga, därmed också för vår säkerhet i en orolig värld. Det finns andra delar av Saab-koncernen som samma resonemang gäller för, som Bofors i Karlskoga och Kockums.

Men Gripenprojektet sticker ut, det är en otrolig sannsaga som grundlades på 1980- och 90-talen med Värmlandssonen Sven-Olof Hökborg från Molkomstrakten vid spakarna i FMV för det projektet. Han är född på BB i Karlstad 24 maj 1941. Föräldrarna var Gunhild och Håkan Håkansson och familjen bodde då på en gård i Rådatorp cirka tre mil norr om Karlstad. Sven-Olof minns att de hade kor, grisar och höns och en hel del skog och att drängen och pigan bodde intill stallet, där hästen Grålle huserade. Vilken otrolig livsflygresa Hökborg gjort!

Generalmajor Sven-Olof Hökborg är bondpojken från Värmland som blev projektledare för JAS 39 Gripen och som gjort en enastående insats för svenskt försvar och för näringslivet genom projektets spin-off.
Foto: Jack Mikrut/TT arkiv

ÖB Micael Bydén tackar och berömmer i förordet till Hökborgs memoarer Vid spakarna – i en mångfald av flygplan och vid ett antal skrivbord, som nu getts ut. Han har alltid en historia att berätta och delar gärna med sig av sina erfarenheter, noterar ÖB. Flyget och tekniken ligger bondsonen från Värmland varmt om hjärtat och att han kan ta folk rätt i alla miljöer och situationer förstår man snart av den fascinerande berättelsen.

Han har mer än 6 000 flygtimmar i många skilda flygplanstyper. Javisst, naturligtvis har han också vid ett tillfälle flugit JAS 39 Gripen. Med J 32 Lansen tvingades han skjuta ut sig på 3 000 meters höjd vid ett brandhaveri, år 1995 flög han över i sitt eget privatplan, en Piper Comanche, från Sverige till USA, där han då var försvarsattaché i Washington.

Jas 39 Gripen är en framgångssaga, som nu är på väg in i en ny spännande fas.
Foto: Anders Wiklund / TT

Med detta som utgångspunkt finns det skäl att gå vidare och tala om vikten av att bevara den svenska, högteknologiska försvarsindustri som vi byggt upp. I maj i år skall Försvarsberedningen lägga fram en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till grund för nästa försvarsbeslut i riksdagen. Då gäller det att värna högteknologin, som inte bara gynnar försvaret, utan som också utvecklar vårt näringsliv och exporten. Det är ju den vi lever av. Spin-off sker när teknologi och kunskap får ny kommersiell användning inom andra områden. Två viktiga särdrag med spin-off är att den oftast är oavsiktlig och att teknologiöverföringen därmed blir gratis. Det företag som sprider teknologi, som senare används av andra, tar inte betalt för kunskapen och det blir därmed för nationen Sverige en win-win-situation.

Låt mig ta ett exempel från Kockums, där jag arbetat en period och därför känner väl. I minst 35 år drev Kockums och SSAB tillsammans ett forskningsprojekt för att få fram det bästa och tåligaste stålet för ubåtsproduktion. Det resulterade i den unika stålsorten WELDOX, som i dag används för ubåtar, men dessutom är SSAB:s mest framgångsrika exportprodukt och används för bland annat broar som säljs världen över. Och det finns många liknande exempel genom åren inom svensk försvarsindustri, som nu är samlad i Saab-koncernen.

Så visst har han gjort en enorm nytta för nationen denne bondpojke som blev projektledare och generalmajor – Sven-Olof Hökborg från Molkom! Värmlänningar är ju som bekant kända för att vara kluriga...

Kjell Göthe

Politisk krönikör

Fotnot: Hökborgs bok Vid spakarna, som utges av Printfabriken i Karlskrona, kan beställas från förlaget genom e-post vidspakarna@printfabriken.se till förmånligt pris till och med 31 maj 2019. Redaktionell bearbetning av manus har gjorts av Lars Wigert.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.