Var finns flottan i försvarsbeslutet?

Debatt
PUBLICERAD:
Det är ett allmänt känt faktum att det tar tid att bygga ett försvar. Detta är ännu mer sant för flottan och nya fartyg tar närapå ett decennium att bygga, skriver Anton Roos.
Foto: Claus Gertsen/TT
Än finns det tid innan nästa års försvarsbeslut skall klubbas och beslutas. Politikerna har fortfarande chansen att fatta rätt beslut, skriver Anton Roos.

Sverige har med sina 2 400 kilometer en av Europas längsta kuster. Samtidigt är vi som land extremt beroende av både import och export. För att skydda handelsfarleder och strategiskt viktiga områden krävs en stark marin närvaro. Trots detta verkar det som att politikerna återigen ser ut att försumma flottan och inte bygga det sjöförsvar vi så illa kvickt behöver.

I maj släpper försvarsberedningen sin rapport med förslag på vilka beslut som skall tas under nästa års försvarsbeslut. I media har vissa satsningar avslöjats, varav många är bra och rimliga. Nödvändiga förstärkningar av marinen lyser dock med sin frånvaro. Eftersom detta riskerar att få ödesdigra konsekvenser är det inget annat än fullständigt oacceptabelt. Stryps den svenska importen fallerar välfärden. Stryps exporten fallerar ekonomin.

Samhällets bristande förmåga till självförsörjning är en högst olycklig sårbarhet, men likväl existerar den och handelsfarleder samt strategiska områden måste således skyddas till varje pris. I Karlskrona återfinns marinbasen, i Stockholm sitter den politiska makten och Göteborg är norra Europas största hamn, som i princip försörjer södra halvan av Sverige.

Utifrån dagens förutsättningar kommer Marinen inte kunna verka på samtliga av dessa områden samtidigt. Man måste välja. Slutsatsen är glasklar. För att skydda våra handelsfarleder och hamnar samt upptäcka och avvisa hot krävs en flotta som är tillräckligt stor i sin omfattning och tillräckligt kvalificerad i sin förmåga.

Det är ett allmänt känt faktum att det tar tid att bygga ett försvar. Detta är ännu mer sant för flottan och nya fartyg tar närapå ett decennium att bygga. Det behövs därför beslut här och nu för att kunna möta morgondagens hot. För varje dag som går utan beslut ökar riskerna för att inte stå redo i framtiden. Resurserna är dock begränsade och många politiker menar att det inte kommer räcka till att finansiera samtliga vapengrenar.

Resurser är begränsade, men politik handlar om prioriteringar. Det som är viktigt går alltid att finansiera så länge det existerar en politisk vilja. Att skydda medborgarna mot yttre hot är en av statens absoluta huvuduppgifter. Följaktligen bör det inte finnas någon större prioritet än att stärka Sveriges försvar. Och det på alla sätt.

Än finns det tid innan nästa års försvarsbeslut skall klubbas och beslutas. Politikerna har fortfarande chansen att fatta rätt beslut. Precis som Försvarsmaktens egen perspektivstudie har påvisat behöver vi ett starkt försvar på alla fronter för att kunna lösa de uppgifter som riksdagen har beställt. Försvarsmaktens uppgifter är att upptäcka och avvisa kränkningar och ytterst ska man kunna försvara Sverige. Men man kommer inte kunna göra det om man inte ges de förutsättningar som krävs för att kunna lösa uppgiften. Så jag undrar. Var finns flottan i det kommande försvarsbeslutet?

Anton Roos

Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.