Behov av rätt fokus i bostadspolitiken

Debatt
PUBLICERAD:
Bara drivkraften att kunna digitalisera fastigheter och tilläggstjänster utan segdragna kollektiva förhandlingar kommer att kunna revolutionera hyresrätten som boendeform, skriver Maria Frisk.
Foto: Johan Nilsson/TT
Fastighetsägarna har under lång tid efterlyst en utvidgad avtalsfrihet som gör det enklare att teckna bindande avtal mellan hyresvärd och hyresgäst direkt, som ett alternativ till det kollektiva förhandlingssystemet som finns i dag, skriver Maria Frisk.

Bostadskö, svarta kontrakt, socialt utanförskap, hemlöshet. Bostadspolitiken har många frågor att lösa. Ändå är det förslaget om en reformerad hyressättning som får mest uppmärksamhet. Orsaken är troligen att det finns en rädsla för att en reformerad hyressättning ska leda till kraftigt höjda hyror som ingen har råd att betala, men det faller naturligtvis på sin egen orimlighet. Vid högre nivåer än dagens kommer efterfrågan att sjunka snabbt.

I dagsläget ligger hyran i flertalet nybyggen på ungefär den nivå som marknaden klarar och utrymmet att höja den ytterligare är ytterst begränsat. För Karlstad och andra orter i Värmland skulle det troligen inte bli någon större skillnad från de hyresnivåer som finns i dag. Det som emellertid är viktigt med de bostadspolitiska förslagen är att få ett system som fungerar för både hyresvärd och hyresgäst. Och som på allvar berör just de som inte får bostad.

För att lösa problemen på bostadsmarknaden krävs ett helhetsgrepp med flera olika åtgärder. Det behövs en långsiktig reformering av hyressättningssystemet, men det är lika viktigt att det system vi har i dag fungerar bättre. Fastighetsägarna har under lång tid efterlyst en utvidgad avtalsfrihet som gör det enklare att teckna bindande avtal mellan hyresvärd och hyresgäst direkt, som ett alternativ till det kollektiva förhandlingssystemet som finns i dag.

Just den drivkraften att friare än i dag komma överens med dem som flyttar in om innehållet i hyresavtalet kommer att utveckla hyresrätten som produkt, med tilläggstjänster och service som idag kanske är svårt att förhandla fram i kollektiva processer. Bara drivkraften att kunna digitalisera fastigheter och tilläggstjänster utan segdragna kollektiva förhandlingar kommer att kunna revolutionera hyresrätten som boendeform.

Med få undantag kommer nyproduktionshyrorna att vara desamma som i dag och inga hyresgäster i befintliga lägenheter berörs, utöver de som önskar att flytta till en bostad med ett hyresavtal som är mer utformat efter deras individuella preferenser. Således är de påståenden som cirkulerar om att 3 miljoner hyresgäster berörs felaktiga. Detsamma gäller påståenden om att trångboddhet och hemlöshet skulle tillta eller att det skulle bli svårare än i dag för unga att ta sig in på bostadsmarknaden.

Istället för att felaktigt fokusera på en del i bostadspolitiken och skrämma slag på hyresgästerna med felaktiga påståenden om kraftigt höjda hyror behöver vi istället tillsammans fundera på hur vi kan underlätta för både hyresvärdar och hyresgäster att utveckla hyresrätten så att fler kan få en bostad utan långa bostadsköer och svarta kontrakt.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.