Föreningsfrihetens gränser

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Respektera grundlagen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Medlemskap i och samröre med terroristorganisationer är enligt lagrådet skyddat enligt föreningsfriheten. Antingen kan regeringen gå vidare med lagstiftningen trots kritiken eller skrota den och börja om från början. Tolkningen av grundlagen och dess undantag har här blivit central.

Regeringens lagförslag att kriminalisera medlemskap och samröre med terroristorganisationer kritiseras av Lagrådet. Rådet menar att lagförslaget är en urholkning av den grundlagsstadgade föreningsfriheten. Kritiken visar på problemet med att undfly införandet av en sådan här lagstiftning tills att behovet blivit akut.

Nu är frågan om regeringen är sin vana trogen och ignorerar lagrådets kritik eller om den väljer att omarbeta förslaget och försöka igen. Men givet lagrådets förfäktade uppfattning att föreningsfriheten också gäller olovlig verksamhet är det svårt att se att någon version av den här typen av förbud skulle vara förenligt med grundlagen.

Det är beklagansvärt att regeringen med sitt lagförslag vill omtolka vad som inte skyddas av föreningsfriheten. Det finns redan nu ett undantag i skyddet som fråntar organisationer som sysslar med militärliknande verksamhet (olovlig kårverksamhet) eller etniska förföljelser. Att använda sig av det här undantaget skulle dock begränsa applicerbarheten hos kriminaliseringen av medlemskap och samröre med terroristorganisationer. Det är bara de mest beväpnade och organiserade terrornätverken som kan tolkas som militärliknande.

Det är dock just de mest militanta rörelserna som det nu är viktigt att förbjuda. Den bredare innebörden av regeringens lagförslag kan på längre sikt få effekt genom en ändring i grundlagens undantag från föreningsfriheten också innefattar terrorverksamhet.

En annan invändning mot lagförslaget är att det blir svårt att döma någon för brottet. Det är dock svårt att se det som en anledning till att stoppa förslaget. Vi förbjuder redan terrorhandling och krigsbrott. Men det har inte lett till att någon av de 150 jihadisterna som kommit tillbaka från Islamiska Staten har dömts för sina brott. En kriminalisering av medlemskap och samröre skulle i alla fall underlätta att straffa de som fortfarande hjälper terroristerna.

Lagrådets invändningar kan dock inte enkelt viftas bort. Det är en central funktion i lagstiftningsprocessen som skall vara bålverket som förhindrar lagar som är förhastad eller som strider mot gällande lagar och grundlagar. De har nu underkänt lagstiftning som har bred politisk uppbackning och som anses vara behövd för att bekämpa det som Säkerhetspolisen vara det största säkerhetshotet mot Sverige i nuläget.

Det är tragiskt att man på kort varsel har behövt få fram den här lagstiftningen som egentligen borde varit på plats för flera år sedan och som uppenbart kan ha behövt beredas längre. På längre sikt behöver man se över vad som inte bör innefattas av föreningsfriheten. I nuläget har man fastnat i att diskutera hur man skall tolka grundlagen.

Var gränserna för vilka organisationer som lagstiftningen förbjuder måste förtydligas, antingen som ett omarbetat lagförslag eller som en hård tolkning av vad undantaget från föreningsfriheten innebär. Oavsett hur man går framåt från den nuvarande situationen behöver lagstiftning mot terroristorganisationer komma på plats. Man har ignorerat den här frågan allt för länge.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.