Replik: Israel ständigt utsatt för hot från Gaza

Debatt
PUBLICERAD:
Enligt uppgift förorsakade de tusental brandbomberna från Gazaområdet i genomsnitt 24 bränder per dygn på israelisk mark förra sommaren, skriver Ann-Britt Höglund Andersson och Bertil Andersson.
Foto: Tsafrir Abayov/AP
Vi vet också att landet ständigt är utsatt för fientlig aggression från sina grannar, och då främst utmed gränsen mot Gaza. Dessa grannar har som sitt uttalade mål att utplåna landet Israel, skriver Ann-Britt Höglund Andersson och Bertil Andersson.

Svar till Gunnar Olofsson (NWT 6/3).

Just hemkomna efter några veckors vistelse i Israel läser vi Gunnar Olofssons debattinlägg. Till skillnad från i de länder som omger Israel har vi i Sverige, liksom i Israel, rätt att både ha och uttrycka olika åsikter. Vi vill därför framföra att vi till skillnad från debattören anser det mycket lämpligt att låta det land som vunnit förra årets Eurovisionsschlagerfestivalen få arrangera årets Eurovision Song Contest.

Israel är den enda demokratin i regionen, en judisk stat som ger rösträtt till både araber andra minoriteter. Minoritetsgrupperna finns därmed också representerade i det israeliska parlamentet, Knesset. Det är naturligtvis oerhört beklagligt att många palestinier blivit offer för Israels försvarshandlingar men vi vet också att landet ständigt är utsatt för fientlig aggression från sina grannar, och då främst utmed gränsen mot Gaza. Dessa grannar har som sitt uttalade mål att utplåna landet Israel.

Enligt uppgift förorsakade de tusental brandbomberna från Gazaområdet i genomsnitt 24 bränder per dygn på israelisk mark förra sommaren. Soldater som har till uppgift att skydda gränsen har enligt regeringskällor order om att så långt det är möjligt undvika dödligt våld mot brandbombsmakarna. Israels agerande är inte alltid det mest lämpliga men med så massiva attacker från palestinsk sida så inträffar tyvärr ibland oproportionerliga motåtgärder.

På plats i Israel har vi sett hur judar och araber lever i välfungerande samexistens utan att präglas av det hat som palestinier i framförallt Gaza representerar. Israel har sedan mer än sjuttio år av FN tillförsäkrats rätten att existera. Denna rätt vägrar palestinska företrädare och flera av Israels grannländer att acceptera och i palestinska skolor får barn lära sig att det är en god gärning att döda judar. Dessa skolor och denna undervisning bedrivs till stor del med medel från den svenska biståndsbudgeten. Vi känner stor tveksamhet mot att pengar vi levererar till Skatteverket används på detta sätt av vår regering och därmed indirekt bekostar terrorism.

Om något skall bojkottas i samband Eurovisionsschlagerfestivalen borde det istället vara det isländska gruppen Hatari med sitt bidrag ”Hatet skall segra” som med text och uttalanden vädjat till den växande gruppen antisemitiska och antisionistiska krafter i Europa och som dessutom genom sina attribut appellerar till djävulsdyrkan. Att agera på detta sätt mot värdlandet i den tävling vars final inleds på nationens 71-årsdag strider mot all anständighet.

Många svenska medier delger sina läsare och lyssnare en mycket snedvriden bild av landet Israel men NWT är som vi tacksamt noterat ett glädjande undantag.

Shalom (frid) över Israel

Ann-Britt Höglund Andersson

Bertil Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.