Hur du sparar kan göra skillnad

Krönikor
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Många etiska fonder har valt bort sektorer som vapen, pornografi och tobak.
Foto: Hasse Holmberg
Först ut i Sverige med en etiskt förvaltad fond var nykterhetsrörelsen på 1960-talet. Det etiska var att fonden inte placerade i alkoholbolag. Etiska fonder har sedan dess utvecklats och fler sektorer som vapen, pornografi och tobak väljs bort. Det har dock varit svårt att påvisa någon effekt med välja bort-strategin, företagen får ändå det kapital de behöver.

När FN 2005 tog fram principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) var syftet att internationella riktlinjer skulle öka påverkansmöjligheten. Idag har merparten av alla fondbolag skrivit under dessa principer.

En kompletterande strategi är att välja till företag, ibland som komplement till att välja bort och ibland som en egen strategi. Bolag som är förebilder med en progressiv etisk profil, bäst i klassen i sin bransch eller innovationsföretag inom området väljs ut. Tanken är att hjälpa dessa företag att fortsätta på den inslagna vägen.

Påtryckning

En annan strategi är påtryckning, att aktivt påverka företagen. Målet med påtryckningen kan vara att få företagen att anamma en viss policy och ta ett större etiskt eller socialt ansvar. Det är en bättre strategi än välja bort, men det är svårt att visa på konkreta resultat. Dessa tre strategier är vanligast på marknaden.

Utvecklingen fortsätter och intresset för att göra skillnad genom att placera för en hållbar framtid ökar. Flera fondbolag integrerar nu ESG-analys fullt ut i alla sina beslut. ESG står för Environmental, Social and Governance och handlar om hur företagen hanterar sina risker i relation till miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Hållbarhetsrapporter

Fonden ska vara en engagerad och aktiv ägare som både utövar sina formella rättigheter som aktieägare på bolagsstämmor och i valberedningar, samt med sitt informella inflytande uppmuntra företagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Fortfarande väljs företag bort, men det ses som en sista utväg om företaget inte ändrar sig.

Förutom allt som skrivs i media finns hållbarhetsrapporter från fondbolag och faktablad för fonder att läsa, eller så frågar du helt enkelt din bank eller ditt försäkringsbolag om hållbart sparande. Det vi kommer att få se framöver är ytterligare förbättrad konsumentinformation om vilka effekter hållbart sparande har, där finansiella nyckeltal kompletteras med nyckeltal för hållbarhet. Hur du sparar kan göra skillnad.

Lasse Nilsson är krönikör under vinjetten Dina pengar i Arbete & Ekonomi

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.