Främja det folkliga givandet

Debatt
PUBLICERAD:
STOCKHOLM 20050103 Flodvågskatastrofen Tsunami i Asien. Bilden: Insamlingsarbetet från olika biståndsorganisationer runt om i landet fortsätter i oförminskad takt. Pengaräkning på Röda Korsets kontor i Stockholm. Bössa, insamlingsbössa. Foto: Anders Wiklund/ SCANPIX code 50030
Foto: Anders Wiklund / TT
Det är dags att se givandet som det engagemang för en demokratisk samhällsutveckling som det i grund och botten är. Att ge en gåva är att engagera sig, skriver Charlotte Rydh och Per Leander.

Nyligen har riksdagens förslag om återinförande av skattereduktion för gåvor till ideella organisationer varit ute på remiss. Ett förslag som FRII varmt välkomnar med förhoppningen om en tvärpolitisk långsiktighet och hållbarhet i frågan. Men förslaget är bitvis uddlöst och alltför snävt utformat för att verkligen dra nytta av den positiva kraft som givandet i Sverige representerar.

Det är dags för riksdagens samtliga partier att nu ta tillfället i akt och uppvärdera människors vilja att bidra till samhället och införa skatteavdrag på gåvor. Det är dags att se givandet som det engagemang för en demokratisk samhällsutveckling som det i grund och botten är. Att ge en gåva är att engagera sig.

Det privata folkliga givandet står på inget sätt i motsättning till ett starkt välfärdssamhälle finansierat med offentliga medel. Tvärtom är givandet ett starkt komplement till detta och en nyckel till mångfalden i engagemanget. Nu har politikerna chansen att öka och främja denna folkliga filantropi även i Sverige genom att införa en skattereduktion för gåvor.

FRII föreslår att alla allmännyttiga ändamål ska godkännas. Nu gynnas bara organisationer som stödjer forskning eller social hjälpverksamhet. De som jobbar med till exempel miljöfrågor, mänskliga rättigheter eller djurskydd står utanför.

I dag kämpar politiker och myndigheter med hur Sverige ska kunna uppnå FN:s mål för hållbar utveckling som beskrivs i Agenda 2030. Ideella organisationer och alla de människor som ger pengar till dem bör inkluderas mer än i dag för att Sverige ska kunna nå dem. Detta engagemang är en viktig del i samhällsbygget och kan förstärkas genom en avdragsrätt för gåvor som främjar alla allmännyttiga ändamål.

Sänk även beloppen för avdragsrätt. Att ge är att få känna stolthet och delaktighet och den möjligheten ska inte vara förbehållen dem med viss inkomst. Därför anser vi att den lägsta gränsen för rätten till skattereduktion på gåvor ska sänkas från 2 000 kronor till 1 500 kronor per år. Kravet på minst 200 kronor per gåvotillfälle bör helt tas bort.

Också företag bör kunna få skattereduktion för gåvor för att förslaget ska nå sin fulla potential. Att inkludera företagen ökar förutsättningarna till socialt ansvarstagande och ideellt engagemang inom näringslivet. Utred därför snarast avdragsrätt för företag. Ska de samhällsutmaningar som världen står inför lösas, måste alla krafter samverka. Vi menar också att administrationen och rapporteringen till Skatteverket måste förenklas så att alla organisationer, stora som små, mäktar med hanteringen och kan ge människor möjlighet till engagemang.

Låt Sverige bli en modern demokrati, där allt engagemang och ett gemensamt ansvarstagande för en hållbar framtid uppmuntras. Oavsett om människor visar det genom frivilligarbete, medveten konsumtion, politiskt engagemang eller gåvor. Förbättra förslaget om skattereduktion för gåvor och bädda för en bred och stark folklig filantropi.

Charlotte Rydh

Generalsekreterare, FRII

Per Leander

Ordförande, FRII

Fotnot: FRII representerar 158 medlemsorganisationer inom ideell sektor

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.