Bråttom med klimatet

Debatt
PUBLICERAD:
Moderaterna och Sverigedemokraterna drar benen efter sig och spjärnar emot alla försök att driva igenom en strängare klimatlagstiftning, skriver Jytte Guteland.
Jag vill att EU höjer sin ambition och verkar för att utsläppen minskas mer och i snabbare takt än i dag, skriver Jytte Guteland.

Arbetet för ett klimatneutralt EU måste intensifieras. I veckan röstar Europaparlamentet om mitt förslag till hur EU ska uppnå målet om 0-utsläpp år 2050. Det blir en viktig markering när EU:s medlemsländer inom kort slår sig ner vid förhandlingsbordet för att staka ut vilken väg unionen ska ta.

Det är bråttom nu. Men inte för sent.

Medan partier som de svenska Moderaterna och Sverigedemokraterna drar benen efter sig och spjärnar emot alla försök att driva igenom en strängare klimatlagstiftning är vi socialdemokrater beredda att tillsammans med resten av EU dra på oss ledartröjan och åstadkomma förändring.

Förändring är inte bara möjligt, det är också smart och dessutom ekonomiskt lönsamt.

Forskarna har räknat ut att målet om ett klimatneutralt EU år 2050 skulle innebära en högre ekonomisk tillväxt och mer än två miljoner nya jobb i Europa.

Renare luft leder också till kraftigt minskade sjukdomsfall och till och med dödstal. Förutom allt det innebär av minskat mänskligt lidande innebär det också en ekonomisk besparing i unionen på mer än 2 000 miljarder kronor årligen. Det är ungefär dubbelt så mycket som hela den svenska statsbudgeten varje år.

För att förverkliga detta krävs dock att vi samarbetar. EU har både de ekonomiska resurser som krävs och ett ansvar att förändra politiken så att den leder i en hållbar riktning.

Därför vill jag att EU höjer sin ambition och verkar för att utsläppen minskas mer och i snabbare takt än i dag. För att klara 2050-målet måste utsläppen ned minst 55 procent till år 2030. Med nuvarande utsläppsnivåer missar vi Parisavtalets temperaturmål på högst två, och helst max en och en halv grads uppvärmning - med råge.

Klimatomställningen måste också vara rättvis. Därför krävs en aktiv fördelningspolitik och stöd till bland annat industriarbetare, städer och regioner som behöver särskilda satsningar. Enskilda branscher ska inte heller kunna åka snålskjuts på andras ansträngningar.

Genom ambitiösa klimatmål och verktyg som driver på innovationer och klimatsmarta lösningar ger vi Europas företag möjlighet att leda utvecklingen och klara den internationella konkurrensen.

Bioekonomins och skogsnäringens enorma potential att framställa klimatsmarta produkter är bara ett exempel på hur nya jobb kan skapas i Sverige och i Europa, inte minst på landsbygden.

Ju längre vi väntar desto högre blir priset. Både för samhället i stort och för Europas företag.

Jytte Guteland (S)

Europa]parlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.