• idag
  29 maj
  13°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  30 maj
  19°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  31 maj
  20°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  1 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Kommunen i kris?

Ledare
PUBLICERAD:
Urbaniseringen har lätt till att färre kommunchefer och kyrkoherdar bor i de kommuner där de arbetar.
Foto: Adina Magnusson
Smärtgränsen närmar sig för en del kommuner i glesbygd. Avfolkningen raderar ut skatteunderlag och därmed möjligheterna att erbjuda välfärd. Obönhörligen rycker dagen närmare när krisen i den kommunala välfärden blir akut i glesbygder, skriver Dagens Nyheter (13/3).

Visserligen är bilden av urbaniseringens kraft överdriven i Sverige. Det går inte längre några stora flyttströmmar till Stockholm, som snarare växer av egen kraft. Landsbygderna har även på många håll en stark attraktionskraft.

Samtidigt går det inte att förneka att det har skett stora omflyttningar av Sveriges befolkning de senaste årtiondena, från landsbygderna till städerna. Sedan mitten av 1980-talet har nästan hälften av landets kommuner minskat sitt invånarantal – trots att befolkningen i landet har ökat kraftigt. Trenden i dag är också att ledande regionstäder och tätorter växer. De landsbygder som lockar nyinflyttade brukar också finnas i områden där det går att pendla till en större stad.

Glesbygdskommuner som har längre till större befolkningscentrum har det däremot svårt. Ofta minskar den arbetande befolkningen, eftersom tendensen är att det är personer i åldern 18 till 35 år som flyttar. Kvar finns en åldrande befolkning i allt större behov av kommunal service.

Men det är inte bara yngre som lämnar. Även de gamla auktoriteterna – så som kyrkoherdar, näringslivschefer och höga tjänstemän i förvaltningen – verkar sakta förlora kopplingen till platsen där de verkar. Exempelvis visade en granskning av tidningen Dagens Samhälle (14/4 2016) att två tredjedelar av kommuncheferna i landets 30 minsta kommuner bor i en annan kommun.

En minskande befolkning riskerar även att få som effekt att en del organisationer och system inte fungerar som det en gång var tänkt. Dels räcker inte längre skatteunderlaget till för att finansiera den kommunala verksamheten i mycket avlägsna kommuner. Dels bygger allt från kommunpolitik till vägföreningar på att det finns tillräckligt med människor som engagerar sig, ofta ideellt.

I januariöverenskommelsen – som slöts mellan den rödgröna regeringen, Centerpartiet och Liberalerna – finns dock en del förslag för hur hela landet ska leva. Men Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Högskolan i Jönköping, säger till Dagens Nyheter att de politiska förslagen återigen missar målet. Politikerna talar ofta om hur det ska bli enklare att verka på landsbygden för företag. Men Mellander menar att det kanske är ännu viktigare att politiken definierar vilken service som landsbygdsbor ska kunna förvänta sig. Hur lång tid får det maximalt ta till ett sjukhus? Ska det finnas en skola i byn? Och hur närvarande ska Polisen vara?

Att det offentliga klargör vilken service som ska finnas i hela landet blir också allt mer akut, i takt med att situationen i en del kommuner riskerar att på sikt bli närmast ohållbar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.