SBAB vill vara Sveriges bästa arbetsplats

Debatt
PUBLICERAD:
Kritik och önskemål om förändring hjälper oss att utvecklas som arbetsgivare, skriver företrädare för SBAB.
Foto: Tommy Andersson
För SBAB som företag är det viktigt att ta kritiken på allvar. En god arbetsmiljö är avgörande för att vi ska må bra på jobbet. Som anställd ska man ha arbetsuppgifter som både är möjliga att klara av och som utvecklar. Respekt, rättvisa, stolthet, tillit och kamratskap ska prägla samarbetet med kollegor och chefer på SBAB., skriver företrädare för SBAB.

Hur behandlar SBAB egentligen sina anställda?

Den frågan känns rimlig att ställa efter den senaste veckans artiklar i NWT, Värmlands Folkblad och tidskriften Finansliv. Några anställda och tidigare anställda har berättat om dålig arbetsmiljö och bristfälligt stöd i samband med långtidssjukskrivningar.

För SBAB som företag är det viktigt att ta kritiken på allvar. En god arbetsmiljö är avgörande för att vi ska må bra på jobbet. Som anställd ska man ha arbetsuppgifter som både är möjliga att klara av och som utvecklar. Respekt, rättvisa, stolthet, tillit och kamratskap ska prägla samarbetet med kollegor och chefer på SBAB.

En bra arbetsmiljö och medarbetare som trivs på jobbet är avgörande för att vi på SBAB ska lyckas tillsammans och framgångsrikt göra SBAB till ett långsiktigt konkurrenskraftigt företag. Därför behöver vi alltid lyssna noga på den som berättar om att arbetsmiljön inte fungerar för henne eller honom. Arbetsmiljöarbetet måste alltid utvecklas i takt med verksamheten, organisationen och omvärlden.

De kritiska rösterna kan självklart påverka bilden av SBAB som arbetsgivare negativt. Varje medarbetare har sin egen bild, och om man berättar om detaljerade upplevelser i media kan vi som företag varken bekräfta, dementera eller på något annat sätt kommentera en sådan berättelse. Som anställd ska man känna sig trygg med att vi aldrig lämnar ut detaljer kring enskilda medarbetare, vare sig under pågående anställning eller i framtiden.

Vi vill ändå nyansera bilden av SBAB som arbetsplats. Utan att bryta mot kravet på integritet för enskilda medarbetare berättar vi gärna om den helhetsbild som medarbetarundersökningar, externa bedömningar och sjukskrivningsstatistik ger. Vi är ett tillväxtföretag som får många nya kunder och tar marknadsandelar samtidigt som organisationen växer kraftigt för att möta detta. Sedan 2015 har SBAB:s organisation vuxit med cirka 50 procent.

Sedan flera år låter vi det externa företaget Great Place to Work utvärdera hur våra medarbetare upplever arbetsmiljön när det gäller trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap, och SBAB utsågs 2018 till en av Sveriges 10 bästa arbetsplatser i kategorin stora organisationer. I den undersökningen får våra medarbetare ta ställning till påståendet- ”Allt sammantaget skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats”. Andelen medarbetare som svarar ”instämmer nästan alltid, eller ofta” har ökat från 77 procent 2016 till 85 procent 2018, vilket enligt Great Place to Work placerar SBAB i toppen i både Sverige och i Europa bland jämförbara företag. När det gäller långtidssjukskrivningar ser vi en positiv utveckling där den sedan 2015 minskat från 2 procent till 1,3 procent 2018.

Sammantaget är vi stolta men aldrig nöjda över vår utveckling för en bättre arbetsmiljö och ett bättre arbetsklimat. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre – arbetet med att utveckla vår arbetsplats tar aldrig slut. Vi ser kritiken som en möjlighet. Kritik och önskemål om förändring hjälper oss att utvecklas som arbetsgivare.

Vårt mål är att SBAB ska vara Sveriges bästa arbetsplats.

Klas Danielsson

VD, SBAB

Carina Eriksson

HR-Chef SBAB

Kristina Frid

Chef Kundservice, SBAB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.