Satsningar på järnvägen på gång

Debatt
PUBLICERAD:
Vi tar i dialog med tågbolagen årligen fram en tågplan med tidtabeller, skriver Jörgen Einarsson.
Foto: Göran Persson
Under perioden 2018-2029 sker viktiga satsningar för både näringsliv och individer i Värmland. Bland de större åtgärderna på Värmlandsbanan finns spårbyte Laxå-Kil, ombyggnad Karlstad C och ställverksbyte i Kil. Därutöver tillkommer mötesstationer på Värmlandsbanan, förstärkningslinor för att mata fram elkraft Kristinehamn-Kil och Kil-Ottebol. Dessa satsningar skapar förutsättningar för nya möjligheter i kommande tågplaner för sträckan Stockholm-Karlstad, skriver Jörgen Einarsson.

Svar till Gunilla Paulsson med flera (NWT 8/3)

Trafikverket för en löpande dialog med regionerna och flera andra aktörer i planeringen av transportsystemet. Det möte ni nämner är ett av flera tillfällen där vi har beskrivit och samtalat om de utmaningar och möjligheter som järnvägen, och inte minst Värmlandsbanan, står inför.

Den nationella planen för transportsystemet 2018-2029, som beslutades av regeringen i juni 2018, uppgår till 622,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med föregående plan. Ökade medel gör det möjligt för Trafikverket att nu börja genomföra åtgärder som rustar upp, bygger ut och moderniserar järnvägen. Detta arbete är nödvändigt och kommer att ge en bättre robusthet och punktlighet på sikt.

Trafikverkets framtagande av förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen föregås av en analys av brister på regional och nationell nivå. Sedan görs en sammanvägning av bland annat kopplingen till regeringens utmaningar, identifierade brister, samhällsekonomisk effektivitet, nationell och regional prioritering, fördelning över landet, samt kostnad i relation till tillgängliga medel.

Under perioden 2018-2029 sker viktiga satsningar för både näringsliv och individer i Värmland. Bland de större åtgärderna på Värmlandsbanan finns spårbyte Laxå-Kil, ombyggnad Karlstad C och ställverksbyte i Kil. Därutöver tillkommer mötesstationer på Värmlandsbanan, förstärkningslinor för att mata fram elkraft Kristinehamn-Kil och Kil-Ottebol. Dessa satsningar skapar förutsättningar för nya möjligheter i kommande tågplaner för sträckan Stockholm-Karlstad.

Vi tar i dialog med tågbolagen årligen fram en tågplan med tidtabeller. Ungefär 45 tågbolag och cirka 1 500 000 tåg trafikerar spåren. Det är en utmaning att hantera tågbolagens ansökta tåglägen med det stora behovet av banarbeten. Det finns också specifika utmaningar kopplade till Värmlandsbanan. Eftersom den har längre sträckor med enkelspårsdrift blir påverkan vid arbeten och händelser större. Banan har till exempel hastighetsnedsättningar vid Karlstad C som beror på bygget av Pråmkanalen. Felen mellan Skattkärr och Väse är åtgärdade och hastigheten återgår till normal hastighet.

Vi finns tillgängliga för fortsatt dialog både för att förklara Trafikverkets roll och utgångspunkt vid framtagandet av tågplanen, och för att lyssna på era synpunkter.

Jörgen Einarsson

Regional direktör Region Väst

Trafikverket

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.