De viktiga mularna!

Krönikor
PUBLICERAD:
Nu känner jag mig extra stolt som fårbonde! Jag har nyss kommit hem från den årliga Fårfesten i Kil. Denna gigantiska fest i fårets tecken som folk ansluter till från när och fjärran.

Den helgen ger mig framtidshopp! För här ser man vilket stöd det finns hos allmänheten för får och ull. På Fårfesten samlades runt 10 000 besökare. Det är helt fantastiskt!

Vi var även med från vår fårgård och sålde råull. Det är många positiva krafter på gång för att ta tillvara ullen och flera stora klädkedjor har fått upp ögonen för svensk ull. Det är en spännande utveckling, ull är en enastående resurs.

När det gäller lammkött önskar jag en kraftig ökning av vår självförsörjningsgrad, som idag är skrämmande låg, runt 30 procent .Vill man göra ett slag för miljön, köp svenskt beteskött. Gärna från en gård nära dig. Vi behöver fler kor och får i Sverige, speciellt i Värmland som håller på att växa igen.

Något att tänka till om i debatterna om köttfria dagar är våra gräsmarker som är viktiga för klimatet, de lagrar in kol i marken, motverkar erosion eftersom de är täckta av växtlighet året om. De binder vatten, som gör att de kan minska risken för översvämning. På många betesmarker kan endast gräs växa och där passar betesdjur ypperligt som omvandlar gräset till mat som vi människor kan ta tillvara.

Jag känner mig rik när jag ser min fårbesättning, även om lönsamheten inte är som den borde. För mig är jordbrukandet en livsstil och en vilja över att försöka jobba med naturen i ett kretslopp där man till slut kan bli en del av lösningen av det hållbara samhället. I den gröna näringen finns lösningen på ett samhälle utan fossil olja. Men det är bråttom, torkan som var i somras har tärt illa på det svenska jordbruket. Nu får vi alla hålla tummarna för att vädret inte ställer till det i år igen.

Hemma på gården är vi i väntans tider. De dräktiga tackorna har blivit rejält runda om magarna och vi längtar tills lamningen ska börja. Våren är en härlig tid, då vi kan släppa ut våra djur till det gröna gräset. Våra fantastiska betesdjur, som gör så mycket nytta för så många. För oss människor, för det öppna landskapet, för insekter, fåglar och växter som är beroende av de betande mularna.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.