Klimatsmart med egna faror

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Många som märkte av explosionen av gasbussen i Stockholm trodde först att det rörde sig om en ny terrorattack.
Foto: Susanne Kivinen/TT
Gasbussar. Händelsen med den exploderande biogasbussen i Stockholm i helgen visar på ytterligare oförutsedda risker som finns med en del av den miljövänliga teknologin.

Det finns många skäl till att fascineras av den moderna teknologins ständiga utveckling. Den som är futuristiskt eller framstegsvänligt lagd kan hitta mycket av den varan när det kommer till exempelvis alla de innovationer som görs inom så kallad grön teknologi. Det vill säga sådant som är framtaget med syftet att minska de negativa avtryck människor gjort i naturen.

Miljövänligt och klimatsmart är honnörsorden. Solceller, vindkraftverk, gasbussar och så vidare hör till de mer välkända exemplen på modern teknik som lyfts fram som viktiga delar av lösningen på miljöförstöring och klimatförändringar.

För all del, det är spännande och viktigt med denna teknikutveckling. Men ibland förefaller det som att man med nästan ett slags religiös nyfrälsningsiver stormar fram och anammar alltsammans utan att ta med alla medföljande risker i beräkningen. För så är det alltid – teknologiska framsteg, om än generellt sätt positiva, kommer samtidigt med baksidor. Kärnkraftverk kan haverera. Flygplan kan störta. Smartphones kan ge oss gamnackar.

Detta gäller uppenbarligen också den gröna teknologin. Vindkraftverken tar mycket yta i anspråk, stör omgivningen och förfular i mångas tycke landskapen. Dessutom dödar de fågelliv. Solcellsanläggningar å sin sida har också risker. Enligt Länsförsäkringar är det mycket vanligt att solceller felinstalleras i Sverige. Fyra av fem installationer har brister, vilket blir till en säkerhetsfråga eftersom de kan leda till bränder och personskador.

Även de hyllade gasbussarna kommer med risker, vilket stockholmarna i dagarna har fått uppleva med förskräckelse. När en biogasbuss skulle köra genom en tunnel i staden i söndags tog den fast i en stålkonstruktion, eftersom tunneln hade ett lägre valv än vad bussen egentligen klarar av. Därefter exploderade en av gastankarna ovanpå bussen, varpå hela bussen brann upp. Som tur var var bussen ur trafik, och chauffören överlevde, om än med allvarliga skador.

Men kan man vara säker på att så kommer vara fallet om det händer igen? Förvisso, bussarna skall inte överhuvudtaget köra genom tunnlar med för låga valv. Men misstag sker ju. Och även om man i framtiden lyckas undvika de låga tunnlarna finns risken att gasbehållarna tar stryk på annat sätt.

Det är inte bara passagerarna och chauffören som utsätts för sådana brandrisker. Även räddningspersonal kan råka illa ut om de vid en olycka skall röra sig i eller nära ett gasfordon utan att de vet om att det är ett sådant. Av den anledningen har Bo Ericsson, branschdirektören för Sveriges fordonsverkstäders förening, föreslagit att alla gasfordon måste förses med ett särskilt slags gröna registreringsskyltar, så att räddningspersonalen vid en olycka kan se vad de har att handskas med.

Även i Karlstad används gasbussar; majoriteten av Karlstadsbuss bussar drivs med gas. Förvisso finns inte samma risker som i Stockholm – den lägsta punkten som karlstadsbussarna passerar är infarten till Orrholmsgaraget. Så inga värmlänningar tör väl behöva oroa sig över risken att explodera när man gör sin miljövänliga utflykt till helgen.

Bolagsledningen för Karlstadsbuss försäkrar också till SVT Nyheter att riskerna att något liknande skulle inträffa här vid exempelvis en trafikolycka är mycket små.

Frågan är om en statistiskt belagd försäkran om gasbussarnas säkerhet lugnar oroade resenärer.

Precis som trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) i Stockholm föreslagit i efterdyningarna av denna olycka, så är det nog på sin plats att man nu gör allt som går för att alla risker kopplat till biogasbussarna minimeras. Att riskerna är små innebär inte att man kan bortse från dem.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.