Framtidens Arbetsförmedling

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Över hälften av Arbetsförmedlingens kontor skall avvecklas, vi ska gå från 242 till 110 kontor och 4 500 av myndighetens anställda varslas. Framförallt är det mindre orter och landsbygd som drabbas. Värmlands idag femton ”öppna” kontor ryktas kunna bli så få som fyra stycken, skriver Leif Tyrén.

Vi menar att kooperativa arbetsförmedlingar, med de anställda som delägare kan komplettera andra aktörer, skriver Leif Tyrén.
Vi menar att kooperativa arbetsförmedlingar, med de anställda som delägare kan komplettera andra aktörer, skriver Leif Tyrén. Foto: Göran Persson

Förespråkarna för den reform vi nu ser genomföras menar att jobbförmedlingen kan bli effektivare om AF slimmas till en beställarorganisation som ger privata aktörer tydliga beting. För ett par veckor sedan konstaterade arbetsmarknadsutredningen dock det motsatta, att offentlig arbetsförmedling presterar generellt bättre än privat, men det konstaterandet lyfts inte fram. Nu ska det likt tidigare offentliga verksamheter reformeras och privatiseras och teoretiskt resultera i högre kvalitet till lägre kostnad.

Vår organisation, Coompanion Värmland (f.d. Värmlandskooperativen) samverkar i olika sammanhang med Arbetsförmedlingar. Den bild vi har av Arbetsförmedlingen överensstämmer inte med den bild man massmedialt får ta del av. Vi möter engagerade och kompetenta handläggare, vi ser jobbsökande, nysvenskar och personer med arbetshinder och vi ser att de till antalet är många. Vi uppmärksammar också att arbetsförmedlarens arbete är mycket mer än att förmedla arbete. Vi kan dock hålla med i kritiken avseende ”trög” och alltför ”toppstyrd” organisering baserade på bl.a. rigida regleringsbrev.

När vi frågar oss själva vilken eller vilka aktörer som är bäst lämpad att med kvalitet utföra kommande ”beställningsuppdrag” blir svaret självklart – arbetsförmedlare.´

Möjliggör och starta personalkooperativa arbetsförmedlingar.

Vi menar att kooperativa arbetsförmedlingar, med de anställda som delägare kan komplettera andra aktörer, baserat på kvalitet och kostnadseffektivitet. De torde ha goda förutsättningar att erhålla uppdrag genom upphandling och leverera kvalitet.

Men om personalkooperativa arbetsförmedlingar ska realiseras krävs agerande i närtid. Dels måste man säkerställa att kommande direktiv (som Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson skissar på) inte i skrivningarna låser sig till traditionella privata aktörer, att kooperativa företag med samhällsnytta och medlemsnytta som drivkraft tydligt påvisas som möjliga aktörer. I det sammanhanget har Arbetsförmedlingen själv, liksom politiken och fackföreningsrörelsen möjlighet att påverka – men det måste ske nu.

Vidare måste handläggare på Arbetsförmedlingarna se möjligheter, diskutera med varandra, förbereda sig och organisera sig, likaledes det en process som måste starta nu. I de sammanhangen bistår vi gärna med vår kompetens.

Vi tror också att man bör ”skissa” på en paraplyorganisation, som i framtiden bl.a. kan hantera anbudsförfrågningar. Kommer sådant initiativ från Värmland - så varför inte verka för att sådan organisation också lokaliseras till Värmland, ett nationellt arbetsförmedlarkooperativ med lokala personalkooperativa enheter som delägare/medlemmar från hela landet.

Leif Tyrén

Verksamhetsledare

Coompanion Värmland

Artikeltaggar

ArbetsförmedlingenCoompanion VärmlandDebattLeif Tyrén

Läs vidare