• idag
  10 juli
  14°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 juli
  17°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  12 juli
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  13 juli
  20°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  14 juli
  21°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Tågtrafiken mellan Karlstad och Stockholm

Debatt
PUBLICERAD:
Den som är flitig tågresenär på den aktuella sträckan är numera luttrad vad gäller tågens punktlighet.
Foto: Ina Sollander
Vår uppfattning är att vi för en fungerande verksamhet behöver ha två snabbtåg i vardera riktningen morgon och kväll. Med snabbtåg menar vi tåg som klarar sträckan på två timmar och tjugo minuter inklusive stopp i Kristinehamn, skriver Gunilla Paulsson med flera.

Vi undertecknade myndighetschefer och ansvariga för statlig verksamhet i Karlstad vill med denna skrivelse påtala behovet av förbättrad tågservice mellan Karlstad och Stockholm. Flera av oss deltog i det informationsmöte som Region Värmland anordnade i slutet av oktober om situationen för tågtrafiken till och från Karlstad. Vid mötet deltog både SJ och Trafikverket. Vi fick viktig information om infrastrukturplanerna i Värmland på kort och lång sikt. Säkert får vi en bättre och snabbare tågtrafik om några år. Att det pågår en mängd arbeten som de närmaste åren kommer att ställa till med ytterligare förseningar, inställda avgångar och så vidare blev dock tydligt vid detta möte.

En fungerande tågtrafik är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna bedriva effektiva verksamheter i Karlstad, Kristinehamn och andra platser i Värmland. Alla de statliga myndigheterna inklusive domstolarna - likväl som kommunerna och många företag i Karlstad och övriga Värmland- är beroende av en fungerande infrastruktur, där tågtrafiken till och från Stockholm utgör stommen. När statliga verksamheter omlokaliseras utanför Stockholm är välfungerande kommunikationer en viktig faktor för att lyckas med omställningen. Många arbetsgivare har personal som pendlar och därutöver hålls ett antal möten varje dag, såväl i Värmland som i Stockholm.

Även om man kan hysa förståelse för svårigheterna med att hålla en god kvalitet på tågservicen när banarbeten pågår, måste det vara möjligt att prioritera ett antal tåg vid de tider på veckodagarna då arbetspendling och mötesverksamhet pågår.

Vår uppfattning är att vi för en fungerande verksamhet behöver ha två snabbtåg i vardera riktningen morgon och kväll. Med snabbtåg menar vi tåg som klarar sträckan på två timmar och tjugo minuter inklusive stopp i Kristinehamn. (Det finns för tillfället bara två tåg som enligt tidtabellen ska klara sträckan på under två och en halv timme, ett på morgonen från Karlstad och ett från Stockholm på eftermiddagen.) För sträckan Karlstad-Stockholm bör tågen utgå från Karlstad och inte vara beroende av Oslotrafiken. Tågen bör anpassas så att man med det första har möjlighet att hinna till möten som börjar kl. 9 utan att behöva starta före kl. 6. Det andra bör gå omkring kl.07.00 för att vara framme senast kl. 09.30. På eftermiddagen bör det första tåget gå omkring kl. 15.30 och det andra omkring kl. 17.00.

På ett par års sikt måste målsättningen rimligen vara att sträckan ska kunna tillryggaläggas på två timmar. Vi inser att det för närvarande inte är möjligt med hänsyn till de förbättringsarbeten som pågår. Vi anser dock att det är nödvändigt att kräva att de ovannämnda prioriteringarna genomförs redan nu.

Den som är flitig tågresenär på den aktuella sträckan är numera luttrad vad gäller tågens punktlighet. Det är då viktigt att informationen om förseningar och inställda tåg är snabb och tydlig. Det förekommer dessvärre ofta att informationen är otydlig, motstridig eller kommer alltför sent.

Med förhoppning om snabbt gensvar från ansvariga för tågtrafiken mellan Karlstad och Stockholm.

Gunilla Paulsson

Myndighetschef Fastighetsmäklarinspektionen

Johan Blom

Tillförordnad landshövding Värmlands Län

Lars Holmgård

Lagman vid Värmlands tingsrätt

Marie-Jeanette Axélius Friberg

Lagman vid Förvaltningsrätten i Karlstad

Elisabet Falemo

Elsäkerhetsverket

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.