Ett socialdemokratiskt Europa

Debatt
PUBLICERAD:
Principerna i EU:s sociala pelare ska bli till bindande regler, skriver Kenneth Johannesson.
Vi föreslår en bindande EU-strategi för jämlikhet mellan könen, skriver Kenneth Johannesson.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Det här går vi Europeiska socialdemokrater till val på:

• Ett rättvist och jämlikt Europa

Vi kräver skäliga lägstalöner i hela Europa och en arbetslöshetsmekanism för EU-länder med akut hög arbetslöshet. Principerna i EU:s sociala pelare ska bli till bindande regler. Välfärdssystemen ska stärkas. Arbetare får aldrig ställas mot varandra, tvärtom ska vi sprida de starkaste systemen där fördelningen mellan arbete och kapital sker rättvist samtidigt som jobben blir fler.

• Ett solidariskt Europa för många – inte några få

Vi vill sätta stopp för åtstramningspolitiken och ha en långsiktig investeringsplan för industrier och arbetstagare. Skattefusk, skatteflykt och aggressiv skatteplanering ska bekämpas och det ska införas skarpare regler för finans- och banksektorn.

• Ett hållbart Europa som skyddar vår planet

Europa ska ta täten i att bekämpa klimatförändringar, stärka biologisk mångfald och den europeiska industrin ska förnyas. Vi behöver en plan för hållbara bostäder till ett överkomligt pris och ren kollektivtrafik i Europa.

• Ett fritt och demokratiskt Europa

Vi försvarar rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i alla medlemsstater. EU ska ha alla nödvändiga verktyg för att göra detta. Vår kandidat som kommissionsordförande Frans Timmermans kommer ställa betydligt tuffare krav än den nuvarande (Junker) som ju till och med har med Orbans ungerska parti som underlag i EPP-gruppen.

Vi ska förbättra det polisiära och rättsliga samarbetet så att bekämpningen av gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism kan förstärkas.

• Ett feministiskt Europa med lika rättigheter för alla

Backlashen för jämställdheten i Europa måste vändas. Vi föreslår en bindande EU-strategi för jämlikhet mellan könen. Strategin ska omfatta samtliga diskrimineringsgrunder.

• Ett progressivt Europa med ett ungdomsprogram

Vi ska införa en europeisk barngaranti för att se till att alla barn får tillgång till bra sjukvård, barnomsorg, utbildning, boende och näringsrik mat.

Vårt mål är full sysselsättning för ungdomar. Vi ska stärka utbytesprogrammet Erasmus+ och vi ska införa europeiska kulturcheckar som ger ungdomar tillgång till kultur. Ett kulturellt kapital är av stor vikt för att öka deltagandet i samhället.

• Ett starkt och samlat Europa som främjar en bättre värld

Vi ska se till att EU inför bindande sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter, konsumentskydd och rättigheter för arbetstagare i alla framtida handelsavtal.

Vi kräver en rättvis gemensam asyl- och migrationspolitik, baserat på delat ansvar och samhörighet mellan medlemsstaterna genom bland annat öppna, säkra och lagliga kanaler för flyktingar.

Kenneth Johannesson (S)

Kandidat till Europaparlamentet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.