Rusta Sverige för lågkonjunktur

Publicerad:
Trots att varningssignalerna varit tydliga och röd flagg hissats av många så har lite gjorts för att adressera problemen. skriver Ekström och Linder.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det enda rimliga och långsiktigt hållbara sättet att rusta Sverige inför lågkonjunktur är strukturreformer som stimulerar ökat arbete och företagande. Bara så kan Sverige möta inte bara denna lågkonjunktur, utan också våra grundläggande problem med en låg tillväxt och svag krona, skriver Christian Ekström och Sofia Linder.

Sverige står inför stora utmaningar. Den ekonomi som finansministern bara härom året beskrev som en Tesla påminner allt mer om en Trabant. Samtidigt tycks krisinsikten vara liten. Sverige behöver skyndsamt ställa om för att klara våra långsiktiga utmaningar.

Nyligen presenterades EU-kommissionens ekonomiska vinterprognos. Det finns inte mycket att glädja sig åt. Sveriges tillväxt beräknas till 1,3 procent under nästa år. Tredje sämst av samtliga medlemsländer. Samtidigt är kronan mycket svag.

Konjunkturinstitutet bedömer att BNP-tillväxten per capita blir rekordlåga 0,3 procent i år och 0,8 nästa år. Och då är vi inte ens inne i en lågkonjunktur, utan bara en avmattningsfas. Det är oroväckande. Utan tillväxt är ekonomin ett nollsummespel. Med negativ tillväxt, vilket inte tycks orimligt i en kommande lågkonjunktur, krymper kakan och vi blir fattigare.

Trots att varningssignalerna varit tydliga och röd flagg hissats av många så har lite gjorts för att adressera problemen. I januariöverenskommelsen syns inte mycket till krisinsikt. Visserligen utlovas vissa reformer som kan bidra till att öka tillväxten och stävja en vikande konjunktur, men risken är att de kommer att komma för sent – om alls - och vara urvattnade för att passa den det breda regeringsunderlaget. Och samtidigt ingår flera reformer i JÖK:en som verkar i totalt motsatt riktning.

Familjeveckan ett tydligt sådant förslag. Kostnaden för statskassan är fem och en halv miljard, men kostnaden för samhället har uppskattats vara många gånger högre – någonstans mellan drygt 30 och 50 miljarder. Vidare ska höghastighetsjärnväg byggas, trots att trafikverket bedömt investeringen som ”mycket olönsam” då varje investerad hundralapp bara ger 25 kronor i samhällsnytta.

I januariöverenskommelsen syns inte mycket till krisinsikt, skriver Ekström och Linder.
I januariöverenskommelsen syns inte mycket till krisinsikt, skriver Ekström och Linder.

Kemikalieskatten utvidgas trots att den redan i nuvarande form fått förödande kritik och dess enda effekt hittills varit att svensk detaljhandel förlorat mellan 600 och 1 400 arbetstillfällen. Flygskatten, som dömdes ut redan i utredningen, ska återinföras och världens högsta bensinskatt fortsätta att överindexeras, vilket innebär ständigt stigande skatt. Dessutom har ett återuppväckt friår utretts och ledande företrädare för Socialdemokraterna har flaggat för höjda kapitalskatter, en ny fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.

Dessa reformer i kombination med en lågkonjunktur riskerar att bli en perfekt storm. Det enda rimliga och långsiktigt hållbara sättet att rusta Sverige inför lågkonjunktur är strukturreformer som stimulerar ökat arbete och företagande. Bara så kan Sverige möta inte bara denna lågkonjunktur, utan också våra grundläggande problem med en låg tillväxt och svag krona.

För detta krävs rejäla skattesänkningar på arbete och företagande i kombination med en stramare kontroll på de offentliga utgifterna och en bättre uppföljning av politiska beslut på alla nivåer. Ett digert men nödvändigt arbete, som till skillnad från familjeveckor och höghastighetståg kommer att bygga Sverige starkt.

Christian Ekström

VD Skattebetalarna

Sofia Linder

Chefekonom Skattebetalarna

Artikeltaggar

Christian EkströmDebattEUJökenKonjunkturinstitutetSocialdemokraternaSverigeTesla

Läs vidare