Bättre upphandling ger färre skandaler

Ledare
PUBLICERAD:
Det finns mycket att oroa sig över i samband med 1177-skandalen.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Den omfattande läckan av inspelade samtal som inkommit till 1177 Vårdguiden är en omvälvande skandal. 2,7 miljoner samtal från människor i en väldigt utsatt position har legat helt oskyddade på internet. Hur länge det har varit på det viset är okänt. Företaget som har orsakat läckan har i efterspelet visat prov på en enastående teknisk inkompetens.

Det finns mycket att oroa sig över i samband med 1177-skandalen. En sådan är hur ett så uppenbart okunnigt företag kan ha fått så stora uppdrag från det offentliga. Svaret är att systemet med offentliga upphandlingar inte är i närheten av att fungera.

För att köpa en viss tjänst krävs det att den som köper förstår tjänsten tillräckligt väl för att veta om det är just den tjänsten som erbjuds. Den som inte vet vad det är den ska köpa kan inte skydda sig mot att bli lurad. Offentliga upphandlingar sköts ofta av personer som är anställda just för det. De är administrationsprofessionella som kan upphandlingar men inget mer. Utan hjälp har de ingen möjlighet att ens beställa det digitala skydd som krävs för vissa uppgifter, än mindre avgöra om anbuden lever upp till kraven.

Så förefaller det ha gått till i det nuvarande fallet. Varken beställaren eller leverantören förstod vad som skulle göras. Då är det inte undra på att det heller inte blev så. Är det ens någon som tror att detta var en engångsföreteelse? Vi kan vara förvissade om att detta är fallet i en lång rad upphandlingar runtom i landet. De flesta kommer inte att få så långtgående konsekvenser som 1177-skandalen. Men det kostar skattebetalarna oerhörda summor och det gör offentlig sektor sämre än den skulle behöva vara.

Offentlig upphandling omsätter ungefär 700 miljarder kronor varje år. Med effektivare anbudsförfaranden kan mycket pengar sparas. Och genom att nyttja den kompetens som finns för att garantera att det som upphandlas verkligen är det som eftersöks kan kvaliteten öka väsentligt samtidigt som kostnaderna minskar ytterligare. För skattebetalarna innebär det att få mer för mindre.

Då måste den ovilja mot att bistå vid upphandlingar som finns i många organisationer botas. Den är ett hinder för verksamheten. Upphandlingsstöd bör betraktas som en kärnuppgift för alla offentliganställda.

Därtill bör överklagandemöjligheterna vid upphandling ses över och begränsas. Som det är utformat nu har upphandling blivit en ineffektiv hämsko snarare än ett verktyg för att garantera effektivitet inom offentlig sektor. Beslut överklagas rutinmässigt, inte minst av det företag som tidigare hade uppdraget. Det sitter nämligen kvar i orubbat bo tills processen är klar. Lagstiftaren bör utreda ett system där överklagandet är behäftat med en avgift som får tillbaka endast om det går igenom.

Offentlig sektor är behäftad med åtskilliga problem. Att genom bristfälliga upphandlingar med omfattande möjligheter till överklaganden institutionalisera ineffektivitet är inte en bra lösning på dessa. Om upphandlingarna inte fås att fungera bättre kan vi se fram emot fler skandaler och fortsatt överprisad offentlig service.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.