Välkomnad debatt om hållbarhetsarbete

Debatt
PUBLICERAD:
Om vi skapar förutsättningar för en positiv utveckling kommer utvecklingen också att bli positiv, skriver Ulf Perbo.
Om branschen ska kunna nå ökad hållbarhet behöver ett antal fokusområden prioriteras. Vi föreslår en strategi för elektrifiering, en biobränslekommission, att vi satsar på det internationella organet Corsia (flygets FN) för målet om minskade utsläpp, att ge branschen rätt förutsättningar för effektiva transporter som längre och tyngre lastbilar och sist men inte minst långsiktiga hållbara ”spelregler”, skriver Ulf Perbo.

Svar till Anders Andersson (NWT 26/2)

Vi välkomnar repliker på drivmedelsdebatten. För att nyansera debatten vill vi berätta om transportnäringens hållbarhetsarbete, om var vi befinner oss i den gröna omställningen och vilka fokusområden vi vill ska prioriteras för att transportbranschen fortsatt ska kunna nå ökad hållbarhet.

I vårt replikskifte tar vi upp två olika frågor: vi betonar frågeställningen om den politik som bedrivs är omotiverat ogynnsam för landsbygden i Sverige. De borde gå att både driva en politik som klarar målen och samtidigt är rimlig regionalpolitisk. Den nuvarande politiken klarar inte dessa kriterier. Åtgärderna är bland annat ökad elektrifiering, mer biodrivmedel och energieffektivisering. Att ha bland världens dyraste drivmedelspriser är varken nödvändigt eller rimligt i ett land med Sveriges geografiska förutsättningar.

Faktum är att den tunga trafiken står för mindre och mindre utsläpp trots ökade transportmängder. Till exempel investerar åkerinäringen i nyare och renare lastbilar, man arbetar målmedvetet med att ständigt minska sin bränsleförbrukning och många åkerier omfattas av miljöledningssystem.

Under senare år har olika biodrivmedel slagit igenom på bred front och sällan går transporterna tomma utan man kör med effektiv ruttplanering med hög fyllnadsgrad. På personbilssidan går elektrifieringen snabbt. Tillsammans med allt högre andel inblandning av biodrivmedel ser vi varje år en minskning av bilismens koldioxidutsläpp.

Men inte bara lastbil och bil behövs för landsbygden, även buss, flyg och sjöfart är förutsättningar för hela samhället och för en levande landsbygd. Därför vill vi berätta att svenska bussar idag kör till över 80 procent på förnybara drivmedel samtidigt som busstrafiken står inför en ”boom” av elektrifiering.

Flyget arbetar hårt för att minska sina utsläpp. 2008 enades flygindustrin om världens första uppsättning sektorspecifika klimatmål: att trots den förväntade tillväxten halvera sina nettoutsläpp av koldioxid fram till 2050 jämfört med 2005 års nivå. Forskning och innovation ger ständigt ny och bränslesnålare teknik, lättare material, rakare flygsträckor, biobränsle och elektrifiering.

Och inom sjöfarten satsas det på effektivisering, hybridelektriska lösningar och drivmedel med lägre klimatpåverkan, ny fartygsdesign för minskad så kallad bunkerförbrukning och ruttoptimering. Parallellt sker i hamnarna en utbyggnad av infrastruktur för nya bränslen och anslutning till landström vid kaj.

Men om branschen ska kunna nå ökad hållbarhet behöver ett antal fokusområden prioriteras. Vi föreslår en strategi för elektrifiering, en biobränslekommission, att vi satsar på det internationella organet Corsia (flygets FN) för målet om minskade utsläpp, att ge branschen rätt förutsättningar för effektiva transporter som längre och tyngre lastbilar och sist men inte minst långsiktiga hållbara ”spelregler”.

Om vi skapar förutsättningar för en positiv utveckling kommer utvecklingen också att bli positiv. Genom en tät dialog och en tilltro till branschens egen vilja att bidra kan vi gå en hållbar framtid till mötes.

Ulf Perbo

Näringspolitisk chef

Transportföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.