Näringslivets svartmålning av Arbetsförmedlingen gav resultat

Debatt
PUBLICERAD:
Raseringen av Arbetsförmedlingen har påbörjats, skriver Johan Berg.
Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ/TT
Istället för att lyssna på forskningen har näringslivsorganisationerna köpt tjänster av opinionsbildare, skriver Johan Berg.

Det lär hurras för fullt inom näringslivets högborg. Arbetsförmedlingen (AF) har varslat 4500 medarbetare om uppsägning och beskedet i januariavtalet om att myndigheten ska reformeras i grunden och matchningsuppdraget privatiseras innebär att Svenskt Näringsliv och Almegas medlemsföretag årligen kommer inkassera miljardbelopp. Beskeden innebär att Svenskt Näringsliv och Almegas mångåriga och systematiska lobbyarbete för en privatisering har lyckats, där de har varit beredda att göra allt för att reformen ska bli verklighet.

Svenskt Näringsliv och Almega har pumpat in pengar i projekt de hoppats kunna legitimera sitt privatiseringsförslag. Ett exempel är den liberala tankesmedjan Fores rapport, där ledande forskares slutsatser är att offentlig arbetsförmedling generellt sett presterar bättre än privata utförare. Professor Lars Calmfors, Foresrapportens redaktör, är tydlig med att en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett.

Men rekommendationerna biter inte på näringslivet, vilket är uppseendeväckande. Rapporten blev inte det näringslivsorganisationerna hade hoppats på och Svenskt Näringsliv och Almega fortsätter hävda att en privatisering är lösningen. Almega har därför tagit fram ett skuggbetänkande som använts i regeringsförhandlingarna. Dock anser Arbetsmarknadsutredningen att privatiseringen inte är ett ändamålsenligt alternativ.

I många år var två rapporter från Svenskt Näringsliv slagträ i debatten, där man påstått att arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett jobb i månaden. Bakom den ena och mer än åtta år gamla rapporten står den framstående forskaren Stefan Fölster. Men efter en granskning 2018 medger Svenskt Näringsliv att uppgifterna är falska och rapporterna har tagits bort. Detta är en skandal.

Näringslivets lobbyarbete har syftat till att svartmåla AF. Almega och dess vd Anna-Karin Hatt, minister under Alliansregeringen, har upprepade gånger påstått att AF är ”en ineffektiv myndighet med en svag och sjunkande produktivitetsutveckling”. Det intressanta är att Hatt och Almega bygger påståendet på en tolv år (!) gammal rapport från Riksrevisionen (RiR 2006:22). Frågan är vad Almegas medlemsjättar Google och Sodexo skulle betrakta påståendet om att en organisations effektivitet baseras på daterade uppgifter? Sannolikt ytterst oseriöst.

Almega valde medvetet bort Riksrevisionens senaste granskning (RiR 2012:9) – den visar nämligen att AF är en myndighet med hög effektivitet.

Lobbyarbetet baserat på rena lögner kommer inte längre som någon överraskning, men är icke desto mindre anmärkningsvärda. Istället för att lyssna på forskningen har näringslivsorganisationerna köpt tjänster av opinionsbildare Rebecka Weidmo Uvells trollfabrik. Eller vad sägs om deras påstående att arbetsgivare saknar förtroende för AF baserat på uppgifter från en promille av Sveriges arbetsgivare, eller Kompetensföretagens vd Ann-Kari Edenius uttalande i Di (9/9 2017) om att ”myndigheten slentrianmässigt skriver in nyanlända i sitt etableringsuppdrag” när det är en rättighet.

För Svenskt Näringsliv och Almega räcker det inte med att deras medlemsföretag redan kostar staten fem till sex miljarder årligen jämfört med de drygt åtta miljarder som hela AF:s verksamhet kostar.

Raseringen av AF har påbörjats och den lär fram till 2021 fortsätta med näringslivets eviga påhejande. De fick med sig Centern på tåget och nu kan vi se resultatet. Dock lyckades näringslivets fejkkampanj inte övertyga Arbetsmarknadsutredningen.

Johan Berg

Arbetsförmedlare och arbetsmarknadsdebattör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.