Hur vill Transportföretagen uppnå klimatmålen?

Debatt
PUBLICERAD:
Berätta istället om Transportföretagens verkliga framtidsvisioner, skriver Anders Andersson.
Foto: Andreas Hillergren
Eftersom utsläppen av koldioxid måste minska från en procent till fem procent årligen för att klimatmålen ska uppnås är det rimligt att ekonomiska styrmedel i form av punktskatter leder till en överbeskattning av drivmedel, skriver Anders Andersson.

Svar till Ulf Perbo (NWT 19/2 2019)

Transportföretagens näringspolitiske chef Ulf Perbo är nitisk i sin omtanke om landsbygdens ekonomi. Först i debattartikeln "Farligt att glömma landsbygden" (NWT 3/1 2019) närapå uppviglar han svenska bilanvändare utanför Stockholm till att protestera mot ”enorma skatter som höjs automatiskt varje år”. Och nu senast i debattartikeln "Regeringen vill öka överbeskattningen av landsbygdens transporter” (NWT 19/2 2019) fortsätter han med samma argumentering emot att årligen öka beskattningen av drivmedelspriserna med två procent utöver KPI, samt att vägtrafiken årligen överbeskattas med 40 miljarder kronor och att detta i synnerhet drabbar vägtrafik utanför storstäderna. Artikeln publicerades dessutom passande nog i landsortstidningarna Norran, Dalarnas Tidningar, Barometern, Skånska Dagbladet och Hela Gotland.

I min replik "Struntar transportföretagen i klimatmålen?" (NWT 9/1 2019) på Perbos första artikel undrade jag hur Transportföretagen anser att målen i energiöverenskommelsen och i det klimatpolitiska ramverket ska uppnås, det vill säga att energianvändningen effektiviseras med 50 procent till 2030 jämfört med 2005, att utsläppen från inrikestransporter minskar med 70 procent 2030 jämfört med 2010, samt att nettoutsläppen av växthusgaser upphör 2045? Perbo har inte kommenterat repliken.

Eftersom utsläppen av koldioxid måste minska från en procent till fem procent årligen för att klimatmålen ska uppnås är det rimligt att ekonomiska styrmedel i form av punktskatter leder till en överbeskattning av drivmedel. Drabbar detta särskilt vissa landsändar eller inkomstskikt är det angeläget att de kompenseras via regionalt utformade reseavdrag eller ett rättvisare skattesystem. Att exempelvis höja gränsen för den statliga inkomstskatten samtidigt som skatten på drivmedel höjs är kanske inte helt igenomtänkt ur ett fördelningspolitiskt perspektiv.

Även om Transportföretagen representerar Petroleumbranschens arbetsgivarförbud tror jag att en välutbildad näringspolitisk chef för en arbetsgivarorganisation som omfattar nio arbetsgivarförbund med 10 300 medlemsföretag och 211 000 anställda har större visioner för hur branschen ska uppnå klimatmålen än sänkt skatt på drivmedel. Därför, Ulf Perbo, sluta agera som en okunnig lobbyist och berätta istället om Transportföretagens verkliga framtidsvisioner.

Anders Andersson

Lärare

Skoghall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.