Hoppa till huvudinnehållet

Regeringens 73 punkter måste bli 74

Publicerad:
Utan sparbanker kan de 73 punkterna bara bli just punkter på ett papper, skriver företrädare för Socialdemokraterna.
Utan sparbanker kan de 73 punkterna bara bli just punkter på ett papper, skriver företrädare för Socialdemokraterna. Foto: Jens Magnusson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den 74:e punkten borde innefatta förslag om att stärka samarbetet mellan seriösa lokala banker i Norden genom att se över lagstiftningen för bland annat sparbanker som borde kunna agera över landsgränserna och få lagar som inte utgår från de stora bankjättarna, skriver företrädare för Socialdemokraterna.

Bland den nya regeringens 73 punkter för mandatperioden finns förslag om att stödja landsbygden med ett antal (8 punkter) insatser som utbyggt bredband, fler servicekontor och större väg- och järnvägsinvesteringar. Det är viktiga satsningar men det saknas en 74:e punkt och det är stöd till en fungerande finansiell infrastruktur. Vi som skrivit denna artikel skulle till och med vilja säga att utan denna 74:e punkt kommer övriga satsningar på att ge landsbygden större utvecklingsmöjligheter aldrig att fungera. Affärsbankerna i våra kommuner utanför storstäderna har i stor utsträckning monterats ned under 2000-talet och bara spillror av Handelsbanken finns kvar utanför residensorterna.

Det finns dock ett stort undantag och det är de 60 lokala sparbankerna samt Länsförsäkringar Banks skilda filialkontor. Dessa banker finns emellertid inte i drygt hälften av landets kommuner men där de finns har de idag en avgörande betydelse för i första hand de många småföretagens utveckling. Jämtland/Härjedalen och Västerbotten saknar helt lokala sparbanker som dominerar i södra och mellersta Sverige samt i Norrbotten.

Landsbygdsdistrikt och regioner utanför större städer kan aldrig utvecklas utan en breddning av småföretagandet. Nya entreprenörer och befintliga småföretag har dock svårt att få krediter på rimliga villkor till lönsamma investeringar. Dessa förhållanden håller på att allvarligt äventyra alla de kommunala och statliga satsningar som gjorts under de senaste 50 åren för att minska de regionala klyftorna och göra alla regioner mer självgående utan kortsiktiga subsidier. Därför behövs en 74:e punkt.

Vad denna skall innehålla i detalj kan vi återkomma till men den behöver bland annat se till att seriösa lokala banker som sparbankerna och LF Bank inte skall behöva styras av de stora och dyra kontrollsystem som spekulerande affärsbanker tvingar EU att införa ibland annat Sverige – de så kallade. Baselreglerna. Vi menar också att det behövs statliga etableringslån för att stödja etableringen av nya sparbanker och ett system som liknar de norska egenkapitalbevisen för att stödja befintliga lokala banker. Tack vare dessa bevis har små sparbanker i Norge inte bara kunnat överleva utan också utvecklas till framgångsrika privat- och företagsbanker i hela Norge.

Den 74:e punkten borde även innefatta förslag om att stärka samarbetet mellan seriösa lokala banker i Norden genom att se över lagstiftningen för bland annat sparbanker som borde kunna agera över landsgränserna och få lagar som inte utgår från de stora bankjättarna. Vidare behöver Sverige ihop med övriga nordiska länder, som alla har en stark sparbanksrörelse, inom EU agera för att de lokala bankerna kan utvecklas som viktiga instrument för det lokala företagandet och hushållens möjligheter att bygga och reparera sina bostäder till en mer hållbar regional struktur landet över.

Norge är den främsta förebilden för en utvecklad ekonomi på den lokala arenan. Utan sparbanker kan de 73 punkterna bara bli just punkter på ett papper. Med en 74:e punkt får vi en möjlighet att äntligen ge uttrycket ”Hela Sverige ska leva” en verklig chans att lyckas!

Mathias Lindquist (S)

Kommunalråd Munkfors

Tobias Eriksson (S)

Kommunalråd Sunne

Ann-Katrin Järåsen (S)

Kommunalråd Torsby

Per Lawén (S)

Kommunalråd Forshaga

Peter Söderström (S)

Kommunalråd Arvika

Per Gruvberger (S)

Kommunalråd Filipstad

Leif Haraldsson (S)

Kommunalråd Grums

Hans Jildesten (S)

Kommunalråd Storfors

Artikeltaggar

Ann-Katrin JäråsenArvikaBankerDebattEUFilipstadForshagaGrumsHandelsbankenHans JildestenLeif HaraldssonMathias LindquistMunkforsNorgePer GruvbergerPer LawénPeter SöderströmSocialdemokraternaStorforsSunneSverigeTobias ErikssonTorsby