Framtida personalförsörjning i Hammarö Kommun

Insändare
PUBLICERAD:
Hammarö kommun måste bli en attraktiv arbetsgivare, menar insändarskribenten.
Foto: Tommy Andersson
Jag vill börja med att tacka tjänstemännen på Hammarö Kommuns HR avdelning för en mycket bra dag som ni anordnade den 29 januari. Ett idécafè för framtida personalförsörjning. En dag för att fundera på hur Hammarö Kommun ska attrahera, rekrytera och behålla morgondagens personal.

Många goda tankar och idèer framkom under dagen och vi vet nu att 220 av kommunens medarbetare fyller 65 inom en ganska snar framtid. Till detta kommer också behov av personal för att kommunen växer i alla verksamheter.

Hammarö kommun måste bli en arbetsgivare som kan locka till sig nya medarbetare till alla våra verksamheter och för att citera VD för framtidsverket Maria Högberg så är det viktigt för morgondagens medarbetare att få en trygg anställning. Alltså fasta anställningar på heltid hos en trygg arbetsgivare.

Sen är ju arbetsvillkoren en viktig faktor också, avtal som är snäppet bättre än konkurrerande arbetsgivare. Som till exempel jouravtal som ger bättre betalt när man är på arbetet på natten, minimerade så kallade delade turer eller långa arbetspass. Man vill också slippa den oro som vissa verksamheter just nu känner, oron för att deras arbetsplats ska läggas ut på entreprenad.

Den nya Politiska majoriteten gör tvärt om, de håller på med kraftiga försämringar för medarbetarna i Hammarö Kommun just nu, de har sagt upp ett bra jouravtal som gav bättre betalt när arbetstagarna är på jobbet på natten, man har sänkt bemanningen på Särskilt boende och planerar för att bland annat lägga ut personlig assistans på entreprenad.

Kommunal på Hammarö

Karin Bäckman facklig förtroendevald

Svar direkt

Jag vill börja med att tacka dig för att du uppskattade HR-avdelningens initiativ till idé-cafét som handlade precis om det du skriver, nämligen att ta fram förslag och idéer för att Hammarö kommun även fortsättningsvis ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Många bra och kreativa idéer lyftes fram och kommer nu att finnas med som underlag i det fortsatta arbetet med Hammarö kommuns varumärke som arbetsgivare.

Trygga och fasta anställningar framfördes som en av flera framgångs-faktorer från många grupper, vilket visar att det är viktigt att ha med i det framtida arbetet. Att känna trygghet i en fast heltidstjänst är viktigt, det håller jag självklart med om.

Hammarö kommun har sedan tidigare en stor andel heltidsanställda. Andelen fast anställda heltider i kommunen är cirka 90 procent. Det är bra siffror som placerar Hammarö på nionde plats av Sveriges 290 kommuner enligt Sveriges kommuner och landsting.

Vid en medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2018 svarade 92 procent att de var nöjda med sin sysselsättningsgrad. Glädjande var att tre av fyra ser fram emot att gå till jobbet varje dag och åtta av tio uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter.

Självklart är bra arbetsvillkor viktigt för oss alla. Som ett exempel kan jag nämna att socialförvaltningen som tillsammans med de fackliga organisationerna under lång tid arbetat med att finna bra arbetstidskonstruktioner, bland annat. för att minska antalet delade turer och långa arbetspass.

Det jouravtal som sagts upp var ett lokalt avtal på Hammarö med 20 procent högre ersättningsnivå än det centrala avtalet på 50 procent. Vår avsikt är nu att återgå till det centrala avtalet som tillämpas av de flesta kommuner i Sverige.

Avtalet har sagts upp med anledning av de besparingskrav som Hammarö kommun står inför. Samtliga partier på Hammarö har tillsammans beslutat om att besparingar måste göras under 2019 med dryga 40 miljoner kronor. Det är en jobbig process som naturligtvis påverkar samtliga våra verksamheter. Men nödvändigt för få en budget i balans.

När det gäller personlig assistans och eventuell entreprenad, är det en fråga som utreds just nu. Även det ett led i besparingsförslaget och ett arbete som pågår. Kommunen sammanställer nu ett förslag över besparingar som personalen inom LSS tillsammans med fackförbundet Kommunal har överlämnat till oss efter inbjudan från mig. Det finns således inga definitiva beslut i frågan från kommunens sida om att lägga ut personlig assistans på entreprenad.

Du skriver slutligen att den politiska majoriteten har sänkt bemanningen på särskilt boende vilket är felaktiga uppgifter. Däremot har det funnits ett riktat stadsbidrag. Det aktuella bidraget finns tyvärr inte längre. Så minskningen av personal som är kopplat till stadsbidraget är ingen besparing utan en direkt konsekvens av indragningen av bidraget. Det innebär naturligtvis att det påverkar och är en minskning av resurser men det är inget politiskt beslut av den politiska majoriteten på Hammarö.

Bosse Henriksson

Kommunstyrelsen Ordförande

Hammarö Kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.