Ogenomtänkt omorganisation av Kils skolor

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Stenåsenskolan i Kil föreslås successivt att avvecklas.
Foto: Peder Kaldal
Kils kommunfullmäktige föreslås nu i februari ta beslut om att bygga ny storskola med tre paralleller för F-6 på Viksta, samtidigt som en successiv avveckling av Stenåsenskolan ska ske och en ny skolområdesindelning genomförs i centralorten redan från hösten 2019. Det motiveras med att en ny storskola bland annat ska locka kompetenta lärare, få specifika ämneslärare och ämnessalar samt en sammanhållen elevhälsa.

Det kommunen däremot ogärna vill diskutera är de uppenbart negativa konsekvenserna av detta förslag. Några av dessa konsekvenser är:

• Den successiva avvecklingen av Stenåsenskolan innebär att det under den tid bygget av nya Vikstaskolan pågår inte kommer att börja några nya klasser på Stenåsenskolan, men de som redan går där kommer få gå klart. Detta innebär att under perioden 2019-2022 kommer det varje år starta fem nya förskoleklasser istället för sex som det har varit tidigare år och kommer att vara när Viksta är färdigbyggt. Det antal barn som egentligen skulle ha påbörjat sin skolgång på Stenåsen under denna period ska alltså fördelas ut på de övriga skolorna. Hur ska alla barn rymmas i befintliga lokaler under den tid bygget av Vikstaskolan pågår? De skolor som finns i Kil är redan idag fulla.

• Då det inte ska starta några nya klasser på Stenåsen, kommer personal att behöva omplaceras, men vart ska de ta vägen, antalet klasser minskar ju under byggperioden? Redan hösten 2019 blir en förskoleklasslärare övertalig, samt att en halv fritidsgrupp försvinner på Stenåsen. Totalt fem pedagoger ska omplaceras.

• Vilken skolgång kommer det bli för de barn som redan går på Stenåsen och ska få fortsätta göra detta tills Viksta är färdigbyggt? När mängden barn minskar och kollegor försvinner är risken stor att de lärare som är kvar ser om sitt eget hus och söker sig till andra skolor. En bra undervisning förutsätter behörig personal och en kontinuitet i lärarrollen.

• För att få skolplatser för Stenåsenbarnen som ska börja i förskoleklass från och med i höst har skolområdena tvingats att göras om för hela centralorten. Detta innebär att många familjer kommer att få sina barn på olika skolor, vilket försvårar vardagen för ett stort antal familjer.

• Kommunen framhåller att nya Vikstaskolan ska underlätta att rekrytera behörig personal. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare borde utgångspunkten vara att i första hand ta hand om den personal man redan har. Att lösa upp ett fungerande arbetslag på Stenåsen och att successivt omplacera personal till icke-existerande nya klasser kan inte ses som god personalvård.

Detta är bara några av alla konsekvenser som Kils kommun har valt att blunda för och inte velat diskutera. Vi som har barn på Stenåsen har försökt lyfta dessa frågor till ansvarig tjänsteman och politiker sedan första förslaget kom oss till del i mitten av november. Vi har ihärdigt försökt få till ett möte, men har nekats ända fram till nu, då vi föräldrar med barn på Stenåsenskolan fått ett möte två respektive tre dagar (beroende på vilket stadie barnet går i) innan beslutet tas. De beslutande inte velat ha en dialog med oss berörda och därmed heller inte en möjlighet att höra våra synpunkter och därmed kunna ta ett bra och genomtänkt beslut.

Vi föräldrar är mer än eniga med skolledningen i Kil att det är på tiden att en upprustning av låg-mellanstadieskolorna görs i Kil, men när det görs ska det göras på ett genomtänkt sätt, som gynnar samtliga barns lärande och i dialog med de som påverkas av besluten.

Förälder till lågstadieelev på Stenåsen

Svar direkt

Svar till förälder på Stenåsen.

Förvaltningen har arbetat med skolstrukturen i tätorten under en lång tid. Vi har analyserat tidigare skolstrukturutredningar och har satt dem i relation till hur tätorten växer och vilken standard och vilket utrymme det finns på befintliga skolor och förskolor. Den senaste tioårsperioden har Kils kommun byggt nya Sannerudsskolan 7-9, renoverat Sannerudsskolan F-6 och byggt nya förskolorna Skogsgläntan och Mons Backe. Det är stora satsningar som varit nödvändiga, precis som de satsningar som nu ska upp till politiskt beslut.

Kil växer norrut tack vare nya bostäder i Lövenstrand och fler bostadsområden i norra delen av tätorten är i planeringsstadiet. Vikstaskolan är sliten och för liten redan idag och med tanke på att prognosen pekar på en ökning i norra delen är det sammantaget nödvändigt att bygga där.

Även Stenåsenskolan är sliten och i behov av renovering, liksom förskolorna på Stenåsen. Därför ser vi att den bästa lösningen är att skapa en enhetlig förskola på Stenåsen och flytta skolverksamheten till närliggande skolor. För att uppnå det behöver vi renovera Stenåsenskolan till en sammanhållen förskola när de tre kvarvarande klasserna år 2022 byter skola till den nybyggda Vikstaskolan. Det innebär att vi kan gå ur tre separata förskolelokaler och samla förskolebarn och lärare i en gemensam förskola med alla de fördelar det innebär.

Jag förstår och respekterar att du och andra har farhågor inför förändringarna, men jag kan jag försäkra dig om att förvaltningen kommer att se till att Stenåsenskolans elever och personal får bästa möjliga stöttning före, under och efter flytten till Vikstaskolan. Likaså kommer vi att stötta övriga skolor när och om det behövs.

Det arbete vi gör är för bästa möjliga skolutveckling i Kils kommun.

Mats Brorsson, sektorchef familj och utbildning i Kils kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.