Regeringen vill öka överbeskattningen av landsbygdens transporter

Debatt
PUBLICERAD:
Bilkörning utanför tätorter är kraftigt överbeskattad, skriver Ulf Perbo.
Det är märkligt att regeringen med stöd av C och L nu vill återinföra en automatisk och accelererande överbeskattning av bilismen på landsbygden genom att skatterna varje år ska höjas, skriver Ulf Perbo.

De vanligaste formerna av bilanvändning i Sverige är kraftigt överbeskattade, även när koldioxidutsläppen beaktas fullt ut. Det är därför uppseendeväckande att regeringen nu med stöd av Centerpartiet och Liberalerna vill återinföra den reala indexeringen av drivmedelsskatterna som utan årlig prövning av riksdagen eller andra kontrollstationer automatiskt höjer skatterna varje år. Detta framgår av det förslag regeringen nu remitterat (Fi2019/00121/S2).

Statens totala kostnader för vägtrafik uppgår till cirka 50 miljarder kronor. Skatteintäkterna från trafiken uppgår däremot till hela 90 miljarder (drivmedelsskatter, fordonsskatter med mera). Hur detta slår blir tydligt när de samhällsekonomiska kostnaderna studeras. Här ingår bland annat kostnaderna för olyckor, vägslitage, buller, koldioxidutsläpp och utsläpp av hälsofarliga ämnen.

Ett mål riksdagen ställt sig bakom är att dessa kostnader ska bäras (internaliseras) av trafikanterna genom motsvarande skatter. Det visar sig då att bilkörning utanför tätorter är kraftigt överbeskattad. I den senaste mätningen med cirka 77 procent för en vanlig bensinbil, det vill säga skatterna är 77 procent högre än de samhällsekonomiska kostnaderna. Inget annat transportslag täcker ens sina samhällsekonomiska kostnader. Skälet att landsbygdsbilisterna är så kraftigt överbeskattade är dels de höga skatterna, men också att de orsakar så låga kostnader för samhället.

Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebar ett viktigt principiellt steg i rätt riktning för att hela Sverige ska leva när de avskaffade en del av den automatiska skattehöjningen (den reala höjningen med två procent utöver KPI). Det är därför märkligt att regeringen med stöd av C och L nu vill återinföra en automatisk och accelererande överbeskattning av bilismen på landsbygden genom att skatterna varje år ska höjas med KPI + 2 procent.

Transportföretagen anser att höjningar av drivmedelsskatterna ska prövas av riksdagen på samma sätt som andra skattehöjningar med öppen redovisning av konsekvensanalyser och att den kraftiga överbeskattningen av vägtrafik utanför storstäderna är ett problem som regeringen bör adressera.

Ulf Perbo

Näringspolitisk chef

Transportföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.