Socialdemokraterna har fel om vården

Debatt
PUBLICERAD:
Enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting ligger de värmländska sjukhusen bra till, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.
Foto: isabell Höjman/TT
För att kunna satsa ännu mer på sjukvården har den regionala tillväxten betydelse. Vi i Värmlandssamverkan vill skapa förutsättningar för att alla i Värmland, nuvarande och framtida invånare liksom länets besökare, ska uppleva en livskvalitet i världsklass under hela livet oavsett var i regionen man bor, lever och verkar, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.

Svar till socialdemokraternas regionråd (NWT 29/1).

Socialdemokraterna påstår i sin debattartikel att de värmländska sjukhusen är bland de sämsta när det gäller tillgänglighet och vårdkvalitet. Det påståendet är direkt felaktigt och vi får beklaga att Socialdemokraterna väljer att skriva det. Enligt statistik från SKL (Sveriges kommuner och landsting) ligger de värmländska sjukhusen bra till och uppfyller bland annat vårdgarantin i en högre utsträckning än andra regioner när det gäller att få ett första besök. Vad gäller BUP, barn och ungdomspsykiatrin är tillgängligheten till en första bedömning i Region Värmland bland de bästa i landet.

Målmedvetet arbete pågår för att förbättra de områden som behöver förbättras. Tillgänglighet till operation och behandling är ett av regionens prioriterade fokusområden och flertalet förbättringsåtgärder pågår för bättre resursutnyttjande och kapacitet. En treårsplan för att klara målet en vård utan köer inom operation visar god prognos.

Socialdemokraterna menar även i sin artikel att det krävs ett minskat tryck på besparingarna inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Utmaningarna är en vardag hela vårdsverige står mitt i. I den antagna budgeten för 2019 har vi förstärkt hälso- och sjukvården med ytterligare 100 miljoner. Detta för att fortsätta det arbete som inletts för att nå målen om tillgänglighet och kvalitet. Genom att involvera medarbetare utformas arbetssätt för att klokast använda våra resurser. Det är viktigt att vi säkerställer ett plusresultat för att ha råd med framtida investeringar och långsiktiga åtaganden som vi har.

Under de två senaste mandatperioderna har Värmlandssamverkan varit med och gjort vården närmare för de som bor i Värmland. Införandet av bedömningsbilar har ökat ambulanstillgängligheten och lett till att färre patienter behöver åka till akuten. Närvårdplatserna i Säffle och Kristinehamn bidrar till att patienterna får rätt vård på rätt nivå, detta genom att vi nu har ytterligare en vårdnivå vilket gör vården mer kostnadseffektivt och ger en högre kvalitet. Första linjen finns i alla värmländska kommuner, dit barn och unga kan vända sig som behöver prata med någon om det som bekymrar dem.

1 januari 2019 bildade vi Region Värmland. Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick då samman i en ny gemensam organisation. Detta ger oss en plattform där vi kan ta ett samlat grepp om Värmlands utveckling. För att kunna satsa ännu mer på sjukvården har den regionala tillväxten betydelse. Vi i Värmlandssamverkan vill skapa förutsättningar för att alla i Värmland, nuvarande och framtida invånare liksom länets besökare, ska uppleva en livskvalitet i världsklass under hela livet oavsett var i regionen man bor, lever och verkar.

Fredrik Larsson (M)

Stina Höök (M)

Ola Persson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Elisabeth Kihlström (KD)

Eva Julin Dombrowe (L)

Jesper Johansson (MP)

Värmlandssamverkan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.