Arbetsförmedlingen bör bedriva arbetsförmedling

Insändare
PUBLICERAD:
Arbetsförmedlingen är bättre lämpad att förmedla jobb än privata jobbcoacher, menar signaturen LM.
Foto: Lisa Olaison
De liberala partiernas politik och Moderaternas budget för år 2019 gör att Arbetsförmedlingen (AF) är på väg att reduceras. I stället skall köpen av privata jobbcoacher utökas med motiveringen att dessa är effektivare. Men problemet är tvärtom att AF:s traditionella uppgift som arbetsförmedlare redan till stor del utförs av privata coacher. Det har fungerat dåligt, vilket AF ensamt har fått schavottera för.

AF:s uppdrag anges i en förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Enligt förordningen skall AF hjälpa de arbetssökande med individuella handlingsplaner, kontrollera aktivitetsrapporter och informera om lediga arbeten. Till exempel annonseras lediga arbeten i Platsbanken och Platsjournalen.

Arbetsförmedlingen har begränsade resurser för aktiv arbetsförmedling. I stället har förmedlingen av arbeten i huvudsak överlämnats till privata jobbcoacher.

Men arbetsförmedling blir inte effektivare av att spridas ut geografiskt till coacher i många små organisationer, var och en med egen bolagsbildning, bokföring och revisor samt med uttag av vinster förutom kostnader för löner.

Ingen bestrider liberal-ekonomernas uppfattning att marknadsekonomi är överlägset mest effektivt som ekonomiskt system. Men liberal-politikerna bortser från att det enbart gäller om det finns en marknad som fungerar.

Coachmarknaden fungerar dåligt. Olika coachers effektivitet är svår att bedöma för de arbetssökande och det är därmed vanskligt att byta coach. Det gör att monopolliknande situationer råder. Privatföretagens vinstmaximering kan därför ske genom begränsningar i verksamheten. Intäkter erhålls ändå.

Många som har hänvisats till coacher vittnar om glesa och korta möten med coacherna samt överdriven träning i CV-skrivning i stället för biträde vid kontakt med tänkbara arbetsgivare.

För dem som är i behov av arbetsförmedling är det inte coacher som behövs. I stället behövs handledare som förmedlar kontakten ända fram till tänkbara arbetsgivare, ibland med lönesubvention som incitament. Det fungerar bäst inom Arbetsförmedlingen som har kunskap och kan fatta myndighetsbeslut.

Det effektivaste sättet att förbättra arbetsförmedlingen är således att dra in köpen av privat coachverksamhet och i stället bygga upp en sektion med verkliga arbetsförmedlare inom myndigheten Arbetsförmedlingen.

L M

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.