Missgynna inte godstrafik med tåg

Debatt
PUBLICERAD:
Långtradarna bör åka tåg. Det skulle åkarna och trafiksäkerheten tjäna på och osund konkurrens från utlandslastbilar skulle minska, skriver Sternlycke.
Foto: Johan Nilsson / TT
Det vore bra företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt att återupprätta järnvägen som huvudtransportmedel, skriver Sternlycke.

Godstransporter med tåg minskar både absolut och i andel av trafiken. Det är ett resultat av ett konsekvent missgynnande av tåg mot lastbil. Det strider mot riksdagens beslut att växthusgasutsläppen från trafiken skall minska med 70 procent till 2030. Nu står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges utsläpp och tunga lastbilar för en femtedel. Exklusive malmen står tågen för bara en åttondel av godstransporterna.

Över Svinesundsbron passerar 3 000 lastbilar om dygnet, vid en mätpunkt norr om Malmö 5 000 tunga lastbilar om dygnet. För att klara trafiken behövs sexfilig motorväg mellan Helsingborg och Trelleborg. Om varje tåg tar last som 40 lastbilar skulle det för att föra över den tunga lastbilstrafiken till järnväg skulle det behövas 125 tåg söderut och 75 norrut. Till Norge går bara ett godståg om dagen på grund av järnvägens dåliga tillstånd dit. Skall vi kunna föra över så stora godsvolymer till järnväg behövs bygge av höghastighetsjärnväg för att avlasta stambanorna.

Järnvägens brist på standard och kapacitet gör trafik med godståg långsammare och osäkrare än med lastbil. Logistiken för tågtransporter har rustats ner. Terminaler byggs för lastbil. Mötesspår och industrispår har rivits upp. Växlar till industrispår har belagts med höga avgifter. Tåget kan bara konkurrera om massgodset, inte om styckgodset. Samlastning förekommer nästan inte, utan man kräver hela vagnslaster och kör systemtåg från start till mål för samma kund.

Trots de vackra klimatmålen får lastbilarna konkurrera på oskäliga villkor. Fusk med arbetsvillkor och med cabotageregler beivras inte. Stomvägnätet rustas upp för att klara 74 tons lastbilar, nära dubbelt upp mot i Europa. Signalsystemet ERTMS skall införas, trots att det är instabilt och vårt ATC fungerar bra, vilket ger tågoperatörerna dryga kostnader för utrustning i loken.

Pengarna för ERTMS hade räckt för att rusta upp regionbanorna till modern standard. Järnvägens banavgifter höjs kraftigt, men lastbilarna får ingen kilometeravgift. Lågtrafikerade banor viktiga för industrin hotas av upprivning. Järnvägens underhållsskuld fylls inte igen. Vi får solkurvor, nedrivna kontaktledningar, växelfel och signalfel. Kraven på dokumentation är 16 gånger högre än för vägtransport. Kapacitetsbristen ger godstågens kostsam ”skogstid”, nödtvungna stopp för att släppa fram persontågen. Med mindre åtgärder kunde mycket av det avhjälpas.

Missgynnandet gör järnvägen, det snabbare trafikslaget, långsammare än lastbil. Med bra järnväg skulle godstågens hastighet kunna öka till 120 kilometer i timmen och tillåta 160 kilometer i timmen för lätta snabba godståg. Med småcontainrar kunde de lastas med truck direkt från perrongen. Långtradarna bör åka tåg. Det skulle åkarna och trafiksäkerheten tjäna på och osund konkurrens från utlandslastbilar skulle minska.

Det vore bra företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt att återupprätta järnvägen som huvudtransportmedel, anpassa logistiken för det och stoppa samhällets gynnande av lastbil. Behovet av underhåll och investeringar i infrastrukturen skulle minska och transportkostnaderna bli lägre.

Hans Sternlycke

vice ordförande

Järnvägsfrämjandet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.