Hoppa till huvudinnehållet

Håll samman Värmland

Publicerad:
Våra organisationer är beredda att delta aktivt i en utvecklad dialog för denna regionala utveckling, skriver Tyren med flera.
Våra organisationer är beredda att delta aktivt i en utvecklad dialog för denna regionala utveckling, skriver Tyren med flera. Foto: Patric Söderström / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi anser att grundtankarna i förslaget till regionalt serviceprogram bör kunna tillämpas i större omfattning i ett brett perspektiv. Man bör genom utökad samverkan mellan offentliga aktörer och näringsliv kunna tillämpa ett likartat synsätt för att utveckla även större tätorter och större områden, skriver Tyren med flera.

Värmland har under en lång tid genomgått och genomgår fortfarande en utveckling där alla kommuner utanför de centrala delarna kring Karlstad, med undantag för de som gränsar mot Norge, minskar i befolkning. Drivkraften i processen är en snabb förändring av arbetsmarknaden. Tillväxten i sysselsättning sker huvudsakligen i Karlstadsområdet medan den i kommunerna ute i länet minskar. Industrin som tidigare var den dominerande branschen minskar i sysselsättning medan tjänstesektorn ökar. Vård och omsorg har för närvarande störst antal sysselsatta i länet. Rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Arbetspendlingen är starkast i Karlstad med kranskommuner. Pendlingssträckorna ökar generellt.

För att vända den pågående befolkningsutvecklingen i positiv riktning med den aktuella situationen på arbetsmarknaden måste arbetet att förbättra möjligheterna att arbetspendla eller arbeta på distans fortsätta. Avgörande är således att den fysiska och virtuella infrastrukturen ska ha hög kvalitet samt att det erbjuds en kollektivtrafik med rimliga restider, hög komfort och hög turtäthet. I många fall är den geografiska placeringen inte längre en avgörande förutsättning för verksamheten. Kombinerat med bra fysiska kommunikationer kan möjligheterna att arbeta på distans via bredband även leda till nya företagsetableringar.

En stor del av tätorterna i Värmland har haft en svag utveckling under flera decennier med ett minskande serviceutbud och en liten eller obefintlig nyproduktion av bostäder. Här erfordras förbättrade finansieringsmöjligheter för förnyelse av befintliga bostadsområden, nyproduktion av bostäder samt en långsiktigt stabil offentlig och kommersiell service. Värmland erbjuder fantastiskt fina miljöer men för att utnyttja de möjligheter som finns måste förutsättningar skapas i hela länet för att få familjer att satsa på lösningar där goda boendemiljöer motiverar till att acceptera pendling till arbetsplatserna.

Det Regionala Serviceprogrammet RSP som nu tas fram identifierar orter där statligt stöd för basal offentlig och kommersiell service kan erhållas. Programmet visar på intressanta möjligheter kopplat bland annat till den pågående digitaliseringen av verksamheter. I detta sammanhang är det viktigt att ekonomiska föreningar med omfattande verksamhet inte diskrimineras i förhållande till enskilda företag. Detta beroende på att stödet har ett tak kopplat till organisationsnummer

Vi anser att grundtankarna i förslaget till regionalt serviceprogram bör kunna tillämpas i större omfattning i ett brett perspektiv. Man bör genom utökad samverkan mellan offentliga aktörer och näringsliv kunna tillämpa ett likartat synsätt för att utveckla även större tätorter och större områden. Våra organisationer är beredda att delta aktivt i en utvecklad dialog för denna regionala utveckling.

Leif Tyren

Coompanion Värmland

Stefan Särnehed

OK Värmland

Tomas Sjölander

Coop Värmland

Patrik Olsson

LRF Värmland

Fredrik Berglöf

Riksbyggen

Hans-Owe Sundström

Folksam

Tore Olsson

HSB Värmland

Artikeltaggar

Coompanion VärmlandCoop VärmlandDebattFolksamKarlstadLeif TyrénNorgePatrik OlssonRegion VärmlandRiksbyggenStefan SärnehedTomas SjölanderTore Olsson