MP legitimerar brottslig aktivism

Ledare
PUBLICERAD:
Regeringen skickar signalen att det är en legitim form av politisk aktivism att bryta mot lagar.
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Miljöminister Isabella Lövins (MP) nya stabs- och planeringschef Annika Jacobson har tidigare varit ordförande för Greenpeace Sverige, rapporterar DN (8/2). Med den nya regeringsbildningen får Jacobson nu planeringsansvar inom Miljö- och energidepartementet där bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten ingår. Jacobson har tidigare varit delaktig vid Greenpeace organisering av flera illegala intrång vid svenska kärnkraftverk.

Hon försvarar även i sin nya roll det hon tidigare gjort och Greenpeace illegala metoder. Jacobson beskriver sitt tidigare uppdrag som att driva samhällsdebatt om kärnkraftssäkerhet och anser att organisationens användning av olagliga metoder är legitimt.

Hennes tidigare ansvar för aktivism som till sin natur är brottslig och fortsatta stöd för Greenpeace agerande tyder på bristande omdöme. Hon kallar intrången för ”stresstest”. Som om Greenpeace ansvarade för säkerheten. Säkerhetsprövning och opinionsbildning är väsensskilt. Aktionerna har snarare inneburit risker för säkerheten och de som arbetat på kraftverket när de tagit sig in på kraftverkens område.

I ett fritt och demokratiskt land så bedrivs politik verksamhet inte med kriminella medel. Greenpeace nekas knappast plattform. De får skriva, debattera och demonstrera precis som alla andra. Men istället för att utnyttja de demokratiska medel som finns för opinionsbildning så väljer de att sabotera för samhällsviktig verksamhet och skrämma människor på deras arbetsplatser. Med en positiv inställning till sådan verksamhet så är det olämpligt att ge Jacobson en såpass hög befattning inom Miljö- och energidepartementet. Varje enskild politisk aktion mot kraftverken har kostat miljontals kronor för kraftbolagen till följd av avstannad energiproduktion och polisiära insatser.

Att en person som tidigare organiserat intrång nu ska ansvara för att säkra verksamheten är häpnadsväckande. Det är som att ge Hells Angels ansvaret för svensk kriminalvård. Oaktat om miljörörelsen tycker att extrema metoder är legitima i den politiska kampen så borde inte det accepteras av Sveriges regering. Brottslig politisk verksamhet bör inte belönas, varken med uppmärksamhet eller departementstjänster. I följden av de hot och hat som jordbruket nu får utstå för sin blotta existens så är det konstigt att Miljöpartiet inte ser problemen de metodiska lagbrotten för med sig och drar en skarp gräns mellan legitim och illegitim aktivism.

Regeringen skickar signalen att det är en legitim form av politisk aktivism att bryta mot lagar. Regeringens borde ta utnämningarna på större allvar. Jacobsons fortsatta försvar av kärnkraftsintrången visar på en tillåtande syn för den här typen av illegal aktivism som spiller över på regeringen. Den typen av likgiltighet inför lagar och egendom pryder inte sin plats i kanslihus eller demokratiskt valda organ.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.