Sannerudsskolan - rektorns plan för ordning

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:

Sannerudsskolan i Kil ska vara en av Sveriges modernaste skolor, men bakom den fräscha och nya fasaden råder det fullständigt kaos.

Detta är en ren skam.

Många av skolbarnen får långt ifrån den hjälp dom behöver vilket i sin tur leder till att dom helt enkel tröttnar och tycker att det kan lika gärna kvitta i att gå dit.

Har under flera år nu inte märkt någon förbättring på det totala kaos som råder där. Frågan är hur Skolinspektionen bara kan låta det fortsätta?

Sannerudsskolan i Kil har problem som den nya rektorn hoppas komma tillrätta med.
Foto: Mikael Lindblom

Har under åren sett många rektorer komma och gå vilket resulterar i totalhavererad ledning. Det kaos som råder förstör våra ungdomars framtid. Jag har själv varit elev där, men det var för 25 år sedan när fasaden var gammal och sliten men innehållet var fantastiskt bra.

Dags att få ordning på detta nu innan ni förstör flera ungdomars framtid och drömmar.

Besviken pappa

Svar direkt:

Det har under en tid tillbaka funnits synpunkter från vårdnadshavare, elever och skolans personal på Sannerudsskolan 7-9 och dess verksamhet. Detta har uppmärksammats av huvudmannen Kils kommun och skolinspektionen som gör en regelbunden tillsyn av skolan under våren.

Det görs en förändring av skolledningen och jag påbörjar nu mitt arbete som ny rektor på Sannerudsskolan 7-9. Som ny rektor har jag med mig ett uppdrag från kommunledningen som i huvudsak går ut på att förbättra skolans resultat och arbete med att utveckla verksamheten för elever och personal.

Den regelbundna tillsynen från skolinspektionen hjälper skolan att kartlägga och inventera verksamheten och där ingår bland annat extra anpassningar och särskilt stöd för elever.

Skolan är relativt ny och modern med fräscha lokaler för elever och personal. Skolan har skicklig personal med en hög andel behöriga och legitimerade lärare. Förutsättningarna är således goda för få till en bra verksamhet.

Som ny rektor på skolan vill jag lyfta vikten av ett gott samarbete mellan skola och hem. Vi har som läroplanen säger ett gemensamt ansvar för våra elevers skolgång och det är av yttersta vikt att vi skapar de bästa möjligheter och förutsättningar vi kan för våra ungdomars utveckling och lärande.

Jag håller med om att våra ungdomar är vårt samhälles framtid och det är därför oerhört viktigt att skolan ges den bästa möjligheten att fullfölja sitt uppdrag samt att skolan tar det ansvar som krävs för att genomföra vårt uppdrag.

Patrik Backman

Rektor, Sannerudsskolan 7-9

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.