En hållbar kollektivtrafik för framtiden

Debatt
PUBLICERAD:
Det är positivt att fler väljer att åka tåg men det är även en utmaning, skriver Åsa Johansson.
Foto: Peter Nilsson
För att Sverige och Värmland ska stå starkt i framtiden och för att vi ska kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som fungerar och som går att lita på, skriver Åsa Johansson.

Regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland har nu beslut om att medfinansiera Vikenpassagen i första synliga satsningen om nytt resecentrum i Karlstad. Jag är nöjd över att ett nytt resecentrum i Karlstad börjar formas och att regionen är med och bygger en knytpunkt för hela Värmlands kollektivtrafik

Under de senaste 25 åren kan vi se att andelen tågresenärer har ökat med 75 procent. Det är positivt att fler väljer att åka tåg men det är även en utmaning. Dessvärre har inte utbyggandet av järnvägen motsvarat samma utvecklingstakt som andelen transporter. Signalfel, växelfel och inställda tåg är något som de värmländska resenärerna ofta möter i sin vardag. För att möta utmaningarna är Region Värmland därför tillsammans med Karlstad kommun, Jernhusen och Trafikverket medaktörer i projektet ”Tåg i Tid”. Projektets syfte är minska resetiderna för värmlänningarna och skapa en pålitligare tågtrafik på Värmlandsbanan och på sträckan Stockholm - Oslo.

Värmlandsbanan mellan Kristinehamn och Charlottenberg tillhör idag en av Sveriges mest trafikerade enkelspår. I den nationella transportplanen för 2018-2029 finns därför anslag till ökad kapacitet av trafik. En del i den satsningen är en utveckling av ett nytt resecentrum i Karlstad. Det är satsningar som på sikt kommer innebära minskade restider och ökad bekvämlighet för resenärerna. Något som förhoppningsvis kommer medverka till ökat kollektivt resande i hela Värmland.

Att göra det möjligt för människor att bo, arbeta och studera i hela Värmland ställer krav på ett välutvecklat system för infrastruktur och transporter för såväl person- som godstrafik. Projektet ”Tåg i tid” satsningar om fler mötesspår och nytt resecentrum i Karlstad är därför nödvändiga om vi ska kunna skapa en hållbar kollektivtrafik för framtiden. Att vi skapar bra och snabba pendlingsmöjligheter är inte bara bra för miljön utan även en förutsättning för tillväxt i hela Värmland och något som bygger ihop vår region.

För att Sverige och Värmland ska stå starkt i framtiden och för att vi ska kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som fungerar och som går att lita på. Därför är det positivt att den regionala utvecklingsnämnden nu har beslutat om att medfinansiera de första kapacitetsförbättrade åtgärderna för den värmländska infrastrukturen. Det är steg i rätt riktning och något som vi socialdemokrater kommer att prioritera i vårt oppositionsarbete för en tryggare och säkrare kollektivtrafik.

Åsa Johansson (S)

Regionråd i opposition

vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.