Replik: Vi kommer inte släppa äganderätten

Debatt
PUBLICERAD:
Vi vill säkra äganderätten i skogen, skriver Bäckström och Persson.
Foto: Ruud, Vidar
Mats Nordberg kan vila tryggt i att vi inte kommer släppa den här frågan, skriver Bäckström och Persson.

Svar till Mats Nordberg (NWT 1/2).

Att i ett demokratiskt land tvingas till domstol för att få bruka sin mark är minst sagt anmärkningsvärt.

Så har det dock sett ut de senaste åren när hoten mot brukandet av skogen blivit allt fler.

Enskilda små företagare på landsbygden stoppas – samtidigt som rätten till ersättning ifrågasätts. Detta har skapat stor oro bland hundratusentals skogsägare.

Kritiken mot denna rättsosäkerhet och de effekter det ger – har varit hård. Och det kan synas vara extra märkligt att detta sker i ett land som har ett mer hållbart skogsbruk än de flesta andra. Vi har ett hållbart skogsbruk som tar ansvar. Vi får mer skog för varje år och den som vill ha mer formellt skydd kan se att det nästan dagligen tillkommer nya reservat och andra formella skydd.

Därför har de här frågorna varit viktiga för centerpartiet i förhandlingarna med regeringen. Vi vill säkra äganderätten i skogen. Det storskaliga projektet att inventera nyckelbiotoper som stoppades vid årsskiftet, kommer inte återupptas. Vi ska också få igång den viktiga utredningen om Artskyddsförordningen.

Allt detta ska leda till att statens roll i skogen blir tydligare. Utgångspunkten måste vara att om staten vill lägga beslag på privat mark så måste man betala för sig.

Allt annat är oacceptabelt.

Vi vill också se ett reformerat strandskydd som gör det lättare att utveckla boende och verksamheter på landsbygden.

Som Mats Nordberg påpekar har dessa punkter tidigare varit föremål för så kallade tillkännagivanden i riksdagens utskott. Regeringen har fått hundratals med sådana under de senaste åren men det har inte varit så lätt att få några resultat i praktiken.

Nu är det dock något helt annat som gäller. Nu finns en konkret uppgörelse mellan fyra partier i 73 punkter. Dessa ska nu följas upp och bockas av och vi är övertygade om att det inte bara är landets centerpartister som kommer följa listan med stort engagemang.

Mats Nordberg kan därför vila tryggt i att vi inte kommer släppa den här frågan. Det handlar såklart om grundläggande rättsprinciper att staten inte ska kunna stoppa brukandet av privat egendom utan ersättning. Men det handlar också om att omställningen till ett hållbart samhälle förutsätter att vi nyttjar skogen till allt den kan producera. Från bränsle och bräder, till plast och kläder.

Det här kommer ge jobb och tillväxt på landsbygden. Samtidigt som det medverkar till en bättre miljö.

Daniel Bäckström (C)

Riksdagsledamot från Värmland

Ola Persson (C)

Regionråd i Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.