Replik: Folkhälsan till nya nivåer

Debatt
PUBLICERAD:
Det ska vara enkelt för den enskilde att få tillgång till stöd för att på ett positivt sätt påverka sin egen hälsa, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.
Foto: isabell Höjman/TT
Det är många faktorer som påverkar vår hälsa och därför ska vi arbeta på flera sätt för att nå målet god och jämlik hälsa i hela länet, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.

Svar till Stefan Wennberg (NWT 30/1).

Stefan Wennberg lyfter fram folkhälsoarbete, hälsofrämjande och förebyggande insatser som viktiga för att minska risken för ohälsa och sjukdomar hos befolkningen. Vi delar den uppfattningen och därför har vi lyft fram folkhälsofrågorna i den nya organisationen Region Värmland genom att ge Kultur- och bildningsnämnden ett tydligt ansvar för att utveckla arbetet med folkhälsa i Värmland.

I utvecklingsplanen för framtidens hälso- och sjukvård är de hälsofrämjande och förebyggande insatserna framlyfta som prioriterade områden. De hälsoekonomiska effekterna av insatser är viktiga och arbete pågår för att vi ska få ännu bättre underlag för att på bästa sätt arbeta för förbättrad hälsa hos befolkningen. Hur vi mår som individer påverkar också våra möjligheter utbilda oss, arbeta och att delta i samhällslivet på olika sätt. Hur hela befolkningen mår påverkar därmed hela Värmlands möjligheter till god utveckling och hållbar tillväxt.

Vi har en folkhälsostrategi som har tre prioriterade områden, barn och ungas hälsa, vuxnas levnadsvanor och vuxnas psykiska hälsa. Den strategin sträcker sig fram till år 2020 och därför kommer vi i år att påbörja arbetet med att ta fram en ny folkhälsostrategi. Detta arbete ska göras i bred samverkan och dialog med länets kommuner och andra aktörer inom området.

Vi följer forskning och evidensutveckling och den forskning som bedrivits i andra landsting i Sverige är en betydelsefull del i det. Vi kan konstatera att det nu finns evidens för riktade hälsoundersökningar.

Det är många faktorer som påverkar vår hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och utbildningsnivå är tydliga delar och därför ska vi arbeta på flera sätt för att nå målet god och jämlik hälsa i hela länet.

Möjligheten att få stöd och hjälp kan utformas på olika sätt och genomföras av olika aktörer. Det ska vara enkelt för den enskilde att få tillgång till stöd för att på ett positivt sätt påverka sin egen hälsa.

Elisabeth Kihlström (KD)

Fredrik Larsson (M)

Stina Höök (M)

Ola Persson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Eva Julin Dombrowe (L)

Jesper Johansson (MP)

Värmlandssamverkan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.