Höger och vänster gäller än

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Daniel Suhonen och den socialdemokratiska partiföreningen Reformisterna är ett av många livstecken på att både vänster och höger fortfarande gäller i svensk politik.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Då och då ifrågasätts huruvida den traditionella höger-vänster-skalan fortfarande är aktuell i politiken, såväl i Sverige som internationellt. En del har försökt dödförklara den, för att i stället lyfta fram GAL-TAN-skalan som uppmärksammades så mycket under det senaste riksdagsvalet.

Det finns förvisso poänger i kritiken av att försöka analysera alla politiska konflikter och grupperingar efter höger och vänster. Vilket väl i och för sig inte borde vara så förvånande, med tanke på att skalan uppstod i samband med franska revolutionen och dess uppdelning mellan radikaler (vänster) och konservativa (höger) - att rakt av föra över konfliktlinjerna från 1789 in i vår tid blir naturligtvis lite snedvridet.

Men det innebär inte att skalan som sådan är föråldrad. Tvärtom är den fortfarande i allra högsta grad aktuell. Än i dag skiljer sig partierna åt i sina ideologiska övertygelser om förhållandet mellan det offentliga och det privata, det kollektiva och det individuella, eller regleringar och friheter. Inte minst inom den ekonomiska politiken är vänstern fortfarande vänster och högern fortfarande höger.

Januariöverenskommelsen (JÖK) kan på sätt och vis ses som det undantag som bekräftar regeln. Jöken är inte så mycket ett exempel på hur socialister och borgerliga rör sig mot mitten och enas, utan är främst ett tecken på desperation. Man vet fortfarande inte riktigt vet hur man skall hantera Sverigedemokraternas tillväxt och den nya populismens framväxt. Det är en osäkerhet som inte bara har märkts av i Sverige.

GAL-TAN (grön, alternativ och libertariansk samt traditionell, auktoritär och nationalistisk) har delvis lanserats för att få grepp om denna politiska utveckling. Och visst har detta analysverktyg sina fördelar. Det finns onekligen sådant inom socialdemokratin, miljöpartismen och de borgerliga mittenpartierna som knyter dem samman visavi Sverigedemokraterna. På samma sätt som många av de väljare som dras till de partier vilka karaktäriseras som TAN-partier egentligen har sin hemvist inom arbetarklassen.

Men å andra sidan kan exempelvis företrädare för de gröna politiska traditionerna vara auktoritära även de. Pär Holmberg, som nominerats som toppkandidat inom Miljöpartiet till Europaparlamentsvalet, och hans vid detta lag ökända önskan från 2009 om en grön diktatur kan nämnas som ett exempel. Eller de 87 så kallade "influencers" som vädjade till Stefan Löfven (S) att köra över det svenska folket - för klimatets skull.

GAL-TAN har med andra ord sina begränsningar, och duger inte till att ersätta kategorierna höger och vänster. På sin höjd kanske denna nya skala kan användas som ett komplement.

Ett livstecken på att höger och vänster fortfarande fungerar som politiska kategorier var lanseringen häromdagen av den socialdemokratiska partiföreningen Reformisterna, som grundats av bland annat Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys. Initiativet syftar till att dra Socialdemokraterna längre vänsterut. Den socialdemokratiska opinionsbildaren Göran Greider menar att Reformisternas agenda i stort sett sammanfaller med Vänsterpartiets. Gruppen har också hyllats av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som "en av de mest uppfriskande idéer jag läst om på länge".

Det går inte heller att ta miste på att både Moderaterna och Kristdemokraterna har tagit bättre fasta på partiernas konservativa arv de senaste åren. KD:s framgångar i valet och partiets fascinerande tillväxt i opinionen de senaste veckorna bidrar till att ytterligare stärka bilden av att det ingalunda slår fel att tala om högervindar i det politiska klimatet.

Höger och vänster gäller alltså fortfarande. Trots Jöken.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.