Frågor och svar om kulturen på Hammarö

Insändare
PUBLICERAD:

Hammarösamverkans stora neddragningar på bland annat kulturengagemang drabbar kommunens invånare och föreningar. Otroligt populära engagemang som valborgsmässoeld i Lillängshamnen, midsommarfirande, Sommar i parken, Ö-konstrundan och Hammar-ös kommer inte längre att arrangeras av kommunen.

Det välskötta Skärgårdsmuseet läggs i malpåse. Hur tänker Hammarösamverkan här? Används pengarna på rätt sätt?

Det finns oro för Skärgårdsmuseets framtid på Hammarö liksom flera andra kulturevenemang.
Foto: Mikael Lindblom

Kommunen har arrangerat Ö-konstrundan tillsammans med Hammarö konstförening. Det har varit ett billigt arrangemang för kommunen. Det mesta arbetet har skett på frivillig väg av föreningens medlemmar. Nu lägger kommunen ner sitt deltagande. Hammarö konstförening kommer att på egen hand stå för den alltid så välbesökta konstrundan.

Jag ställer mig frågande till hur Hammarösamverkan kan prioritera ett nytt kommunalråd, utökad kommunstyrelse som medför högre arvoden och skära ner på kulturen.

Märkligast av allt tycker jag det är eftersom nämnda arrangemang ger goodwill åt kommunen. Bryr sig inte Hammarösamverkan om Hammarös varumärke?

Eva Nordlöf

Svar direkt:

Hammarö kommun är en attraktiv kommun och vi i Hammarösamverkan är glada för att så många väljer att bosätta sig här på vår fina ö. Men med fler Hammaröbor ökar kraven på våra kommunala tjänster och de senaste årens prioriteringar har bidragit till att vi nu står inför en situation där vi har stora utgifter för underhåll och nyproduktion av kommunala byggnader.

Bosse Henriksson (M) är kommunalråd på Hammarö.
Foto: Joachim Lagercrantz

Vi ska samtidigt bemöta den ökade befolkningens behov. För att kunna göra detta har de politiska partierna på Hammarö lagt ett sparbeting på förvaltningarna. Så även på kulturenheten. Att valborgsmässoeld i Lillängshamnen, midsommarfirande och nationaldagsfirande inte kommer att genomföras är felaktig information du fått.

Vi har för avsikt att genomföra dessa evenemang men de kan komma att påverkas i någon mån av besparingskrav. All kultur omfattas dock inte av besparingen, det finns öronmärkta pengar för vissa kulturella aktiviteter. Kommunfullmäktige ger direktiv till nämnderna och tilldelar ram för bildningsnämndens verksamheter där kulturenheten ingår. Därefter är det upp till kulturchefen att hantera den tilldelade ramen så effektivt som möjligt för att tillgodose Hammaröbornas behov.

En minskad ram medför att all verksamhet av naturliga skäl inte kan tillgodoses. En minskad ram kan medföra en minskad verksamhet. Beslut om vilka evenemang som därefter ska stödjas beslutas av kulturchefen.

Jag hoppas att vi under sommarmånaderna kommer att ha möjlighet att hålla Skärgårdsmuseet öppet vissa dagar i veckan.

Jag håller självklart med dig om att kulturen är viktig och det är en del i Hammarö kommuns varumärke.

Vi i Hammarösamverkan jobbar självklart för att Hammarö kommun ska fortsätta vara en trivsam kommun för både våra Hammaröbor och besökare och hoppas kunna utveckla Hammarö på bästa sätt.

Bosse Henrikson

Kommunstyrelsens ordförande Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.