Brev till ledarsidan: Missa inte tillfället att förbjuda kärnvapen

Ledare
PUBLICERAD:
Sveriges signering skulle kunna fungera som en katalysator för andra att göra detsamma, skriver Margareta Wahlström.
Foto: Martial Trezzini

Svar till ledare (NWT 30/1 2019)

Sverige har just nu en historisk möjlighet att medverka till att världens farligaste och mest inhumana vapen förbjuds. NWT:s ledarredaktion argumenterar för att Sverige inte ska ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Jag vill här bemöta några påståenden.

• Ett kärnvapenförbud är ”naivt” och ”utopiskt”.

FN:s konvention, som röstats igenom av 122 länder, förbjuder bland annat användning, hot om användning, producering, lagring och innehav av kärnvapen. Den innehåller också regler för att kontrollera att staterna som skrivit under följer sina skyldigheter. Ett sätt som världen genom historien har förändrats är genom att bygga upp ett regelverk som är tydligt med vad man anser är rätt och fel. Det är precis det konventionen gör.

• Sverige bör inte skriva under konventionen eftersom få andra länder gjort det.

Jag vill hävda att det är just därför det är så viktigt att Sverige skriver under. Sverige har länge varit ett föregångsland i nedrustningsfrågor. Icke-spridningsavtalet signerade Sverige inom två månader, konventionen om klusterammunition signerades på dagen den öppnades för signering. Andra stater tittar på Sverige i dessa sammanhang. Sveriges signering skulle kunna fungera som en katalysator för andra att göra detsamma. Att inte skriva under riskerar däremot att ha en motsatt verkan.

• ”Kärnvapenutopin” är farlig för Sverige.

En studie som Röda Korset publicerade 2009 konstaterar att ingen aktör, varken statlig eller icke-statlig, hade kapacitet att hantera effekten av ett enda kärnvapen. Världens nio kärnvapenstater har 15 000 kärnvapen. Risken är högre än på länge att dessa vapen används, med avsikt eller av misstag, något som den senaste veckans nyheter från världens två största kärnvapenmakter visar. Det enda sättet att säkerställa att kärnvapen inte används igen, är att de elimineras.

Sverige har nu möjligheten att leda arbetet för en kärnvapenfri värld. Ta den.

Margareta Wahlström

ordförande för Svenska Röda Korset

NWT svarar:

Det är gott och rätt med regelverk, även vad gäller internationella relationer, krigföring och vapen. Men kärnvapen är ett unikum när det kommer till stridsteknologi. Att förbjuda exempelvis kemiska vapen gör sig lättare. Senapsgasen som användes under första världskriget var inhuman, men den var inte av sådan destruktiv art att en enskild stat med dess hjälp hade kunnat betvinga världen. Till skillnad från vad som är möjligt med kärnvapen. För att förhindra ett sådant bruk av kärnvapen har kärnvapenavskräckningen under 1900-talet visat sig effektiv. En illasinnad kärnvapenmakt skulle aldrig få för sig att använda sina kärnvapen om det finns en annan kärnvapenmakt som kan vedergälla.

Att erkänna detta faktum behöver ingalunda innebära att man på något sätt är "för" kärnvapen. Visst kan det vara gott att det internationella samfundet strävar efter en tids nog kärnvapenfri värld. Men det går inte att börja med ett plötsligt förbud och hoppas att det därmed löser sig. Sådan symbolpolitik kommer att ställa till med oreda. Bättre då med ett långsiktigt arbete som steg för steg gör världen säkrare - på riktigt.

NWT:s politiska redaktion

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.