Nisser (M) svarar: “Positivt att Karlstad växer”

Insändare
PUBLICERAD:

Svar på insändare ”100 000 i Karlstad, varför?” Solweig Johansson, NWT 190204

Karlstad växer och vi står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Det beror på att fler vill bo och verka i Karlstad. Vi måste bygga för att möta efterfrågan och vår ambition är att skapa en attraktiv och dynamisk stad för alla. Vi behöver också bli fler i Karlstad för att klara den gemensamma välfärden i framtiden.

Per Samuel Nisser, kommunalråd Karlstad för Moderaterna, förklarar varför det är så viktigt att Karlstad växer.
Foto: Lisa Olaison

Urbaniseringen – alltså att fler väljer att flytta till större städer - är en trend över hela världen. Och när fler vill flytta till Karlstad vill vi inte stänga dörren, utan måste planera för att det ska finnas plats för alla. Karlstad ska vara en kommun för alla, en plats där du trivs och som du är stolt över. Vi tror på att skapa en sammanhängande, dynamisk och grön stad, som bygger på sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Det ska vara enkelt och spännande att röra sig i staden. Vi vill skapa mötesplatser som är till för människor och knyta samman stadsdelarna genom att bygga nytt, bra och varierat.

Det är positivt att Karlstad växer. Blir vi fler så får vi ett mer levande samhälle, med bättre skatteunderlag så att vi kan ta hand om varandra. En stad som inte växer krymper istället. Om vi skulle säga stopp för inflyttning skulle det påverka oss alla. Det skulle finnas för få unga för att ta hand om den äldre generationen och skatteunderlaget skulle vara för dåligt. Om inga studenter flyttar hit får vi mindre bredd i kompetensen, och företag som inte hittar rätt kompetens flyttar. Butiker och restauranger med för få kunder tvingas stänga.

För att behålla en bra service till dem behöver vi bli fler som hjälps åt att betala kostnaden. Att det finns fler som vill och kan arbeta skapar också förutsättningar för att näringslivet ska kunna rekrytera arbetskraft och vilja stanna kvar och etablera sig i Karlstad och Värmland. Tillsammans skapar vi en levande stad med möjligheter för ett stort utbud av aktiviteter och en rikare fritid.

Ska vi växa måste vi bygga. Det kan vara jobbigt när staden förändras snabbt, gator stängs av och nya bostadsområden växer fram. Det blir en slags gemensam växtvärk, som vi får leva med många år framöver. Förhoppningsvis kan vi samtidigt glädjas åt den större stadens rikare utbud och att det är en fin och vacker stad som växer fram.

Ju fler vi blir i Karlstad desto större är också möjligheterna att skapa en levande region som fler vill bo i. Vi vill att hela Värmland ska växa. Det som är bra för Karlstad är också bra för Värmland.

Per-Samuel Nisser (M)

Kommunstyrelsens ordförande Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.