Kan Hammarö överleva som egen kommun?

Debatt
PUBLICERAD:
De utökade politiska arvodena är stötande! Om man skall leda en verksamhet måste man vara ett föredöme och inte motsatsen, skriver Lars Westling.
Foto: Tommy Andersson
Min uppfattning är att kommunen inte har haft tillräcklig framförhållning och strategiskt tänkande, skriver Lars Westling.

Den senaste tiden har det varit flera insändare i den här tidningen som diskuterat en kommunsammanslagning mellan Hammarö och Karlstad. Jag tror att den här debatten kommer att fortsätta under hela mandatperioden. Mycket talar även för att debatten kommer att bli mer och mer intensiv när Hammaröborna inser att de kommer att behöva betala betydligt mycket mera skatt. Det kan sluta med ytterligare en folkomröstning och även ett missnöjesparti som driver frågan.

Redan i dag har Hammarö 35 öre mer i skatt än Karlstad. Om fyra år är det inte osannolikt att skillnaden är cirka 2 kronor. Kommundirektören har under hösten gått ut och sagt att hon bedömer att skatten borde höjas med en krona redan 2019. Hammarösamverkan valde att, i stället för att bita i det sura äpplet, tillfälligt klara ekonomin genom att leva på försäkringspengar från en skolbrand. Det kommer på sikt att försämra kommunens ekonomi ytterligare.

Trots troliga betydande skattehöjningar kommer ekonomin att vara mycket ansträngd under ett antal år. Vi kommer att få se ett flertal sparbeting på många områden som kommer att leda till sänkt kvalitet och missnöjda Hammaröbor. Det enda fredade området, som det verkar, är politiken. De utökade politiska arvodena är stötande. Om man skall leda en verksamhet måste man vara ett föredöme och inte motsatsen.

Det finns ytterligare frågor som man bör ställa sig. Den första är naturligtvis hur kommunens ekonomi har kunnat bli så dålig? Min uppfattning är att kommunen inte har haft tillräcklig framförhållning och strategiskt tänkande. Det har till exempel inte funnits en ordentlig underhållsplan för kommunens fastigheter. Skolfrågan blev både kvalitetsmässigt och ekonomiskt ett totalt haveri. Nu bygger kommunen en helt omöjlig skolstruktur. Det värsta exemplet är att vi kommer att ha två skolor med några hundra meters avstånd – Mörmon och Götetorp.

Kommunen borde även ha koncentrerat sig på kärnverksamheten så att den blivit kostnadseffektiv. Det finns områden där verksamheten på Hammarö är dyr i jämförelse med andra kommuner. Kommunen har dessutom växtvärk. Man borde ha sett mera till kommuninnevånarnas bästa än att sätta befolkningstillväxt i första rummet.

En annan fråga är om Karlstad vill ha Hammarö? För inte så många år sedan var det många Karlstadspolitikers dröm. Jag tror fortfarande att det är det eftersom det ger Karlstad många fördelar. Kommer det att finnas en majoritet för en sammanslagning på Hammarö? Egentligen ser jag bara en stor fördel och det är en lägre skatt. Är den fördelen tillräckligt stor? Det finns även många problem med att vara en del av Karlstad.

Jag tror att det är viktigt att de lokala partierna på Hammarö tar tag i den här frågan. Hur vill ni lösa situationen? Den går inte att sopa under mattan. En förutsättning är ett samarbete över blockgränserna, annars går det lika illa som med skolfrågan.

Lars Westling

Skoghall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.