Vad är problemet med i väntan på ambulans i Torsby kommun?

Debatt
PUBLICERAD:
Är det diskussionen om vem som ska betala, kommunen eller regionen, som är problemet, undrar Birgitta Halvarsson.
Foto: Aron Eriksson
En gång i tiden fick tryggheten gå före kostnaden, en kostnad som dessutom är rimlig och inte ett problem, skriver Birgitta Halvarsson.

Vad är problemet med IVPA i Värmlands till ytan största kommun? IVPA betyder att räddningstjänsten åker ut på larm under väntan på att ambulans kommer. Vad jag förstår är det inte kostnaden som är problemet. Det har jag kunnat läsa mig till i de svar som kommit från ansvariga.

Är arbetsgivaren för den deltidsanställda räddningspersonalen ett problem? Godtar de inte den tid man måste gå ur arbetet för att åka på larm? Jag kan inte påminna mig att jag hört eller förstått att det finns en debatt om negativa konsekvenser från de arbetsgivare som berörs. I den organisation jag företräder har vi aldrig ens diskuterat att deltidsanställd brandman skulle utgöra ett problem, däremot en tillgång.

Är ansvaret för insatsen ett problem? Har det någon gång hänt incidenter som i sig kan ifrågasätta lämpligheten av räddningstjänstens närvaro i väntan på ambulans? Räddningschefen har vad jag förstår, högsta ansvaret för sin personal.

Är det diskussionen om vem som ska betala, kommunen eller regionen, som är problemet? Det är ganska naturligt att regionen betalar för sjukvårdsinsatser och kommunen för tryggheten och IVPA är just en fråga om trygghet för kommuninvånaren när väntetiden på ambulans blir så lång som den kan bli här.

En gång i tiden fick tryggheten gå före kostnaden, en kostnad som dessutom är rimlig och inte ett problem. När IVPA utvärderas av kommuninvånaren som varit i behov av hjälp, så är insatsen lovordad och sedan väldigt många år tillbaka en etablerad tjänst när olyckan sker och hjälpbehovet är akut.

Torsby var en gång före sin tid att ge räddningstjänst uppdraget att åka på prio 1 larm, d v s IVPA. Orsaken var då som nu att avstånden är stora och att räddningstjänsten finns närvarande i hela kommunen med en kortare insatstid än vad ambulans någonsin kan klara. Om kostnaden är försumbar i en kommunal budget, om ambulansens insatstid vida överstiger räddningstjänstens, om ansvarsfrågan är klar och om arbetsgivare i kommunens ytterområden ställer sig positiva till räddningstjänstens behov av personal i deltidskårerna då borde inte detta vara ett problem. Eller hur?

Birgitta Halvarsson

Bograngen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.